Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Öztüren, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “XXI. Yüzyılda Turizm ve Rekreasyon: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu uluslararası konferansa katıldı.

Ali Öztüren, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Azerbaycan Turizm Enstitüsü Devlet Üniversitesi’nin düzenlediği konferansta “Konaklama Hizmetlerinin Sürdürülebilir Gelişimine Yönelik İşbirliği Modeli: Kuzey Kıbrıs Turizm Sektöründen Kavrayışlar (Collaboration Model for Sustainable Development of Accommodation Enterprises: Insights From North Cyprus Tourism Sector)” konulu bildirisini sundu. Yrd. Doç. Dr. Öztüren söz konusu bilidiride, turizm sektörünün başarısı için gerekli olan bütünleşik işbirliği modelinin kurulmasını sağlamak üzerine odaklandığını belirtti. Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçları da değerlendiren Ali Öztüren şunları kaydetti: “Çalışmada işbirliğine dayanan bütünleşik bir yapı sayesinde piyasada çok daha güçlü bir şekilde faaliyet gösterilebileceğinin altını çizdik. Kaynakların birleştirilmesiyle elde edilebilecek olan bu gücün, diğer destinasyonlardaki işletmelerle etkili bir şekilde rekabet edebilmeyi sağlayacağını, bu nedenle de birlikte çalışılan ortakların değerlerinin farkına varılması ve işbirliğine dayanan ilişkilere sürdürülebilirlik kazandırılması gerektiğini vurguladık.”

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Öztüren XXI. Yüzyılda Turizm ve Rekreasyon: Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu uluslararası konferansa KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Rusya, Avusturya, Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve daha birçok ülkeden konuşmacının katıldığını, gerçekleştirilen oturumlarda toplam 50 bildirinin sunulduğunu belirtti.