Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, bu yıl ikincisi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)’nde düzenlenen “Proje Yapım ve Yönetimi Kongresi (PYYK)”nde iki bildiri ile temsil edildi. UKÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay, kongrede UKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kurt ile ortak hazırladıkları bildirileri sundu.

Kongrenin ikinci gününde “Proje Yönetimi” başlıklı ikinci oturum serisinde Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay,  UKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kurt, Riadh Aljibouri ve Mustapha Quashu ile birlikte hazırladıkları ortak çalışmanın sonuçlarını içeren “Proje Yönetim Süreçlerinde Örgütlenme” başlıklı bildiriyi sundu.  Yrd. Doç. Dr. Bay, söz konusu sunumda yapım projelerini yönetecek firmalara destek olabilecek yönetim şeması alternatifleri hazırlanırken düşünülmesi gereken unsurların ön plana çıkarıldığını belirtti.

İbrahim Bay, kongrenin üçüncü gününde ise yine Yrd. Doç. Dr. Sevinç Kurt ile ortak çalışmaları olan “Maliyet Tahmini ve Şantiye Yönetimi Dersi İçin Konstrüktivist Eğitim Yaklaşımı ile Öğrenme Modülü Oluşturulması” başlıklı çalışmayı sundu. Dr. Bay, bu çalışmanın özellikle mimarlık bölümü öğrencilerine yapılandırmacı eğitim kurgulayan bir mühendis – eğitmen gözü ile yaklaşılması sebebiyle Mimarlık bölümü araştırmacılarının ve eğitimcilerinin ilgisini çektiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay, katıldığı kongre ile ilgili olarak ise “Türkiye’den, KKTC’den, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden ve Amerika’dan gelen katılımcıların devlet ihalelerindeki, proje uygulama alanlarındaki ve eğitim sektöründeki tüm paydaşların kendi bölge ve uzmanlık alanlarındaki gelişmeleri paylaşabilmeleri için iyi bir imkan sağlamıştır.” dedi.