Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sevilay Atmaca, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde hazırlanan “Karabük ve Çevresinde Ekolojik Ayakizi” projesinde UKÜ’yü temsil etti.

TÜBİTAK “Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı” kapsamında açılan “Bilim ve Doğa Okulları” proje desteği ile 30 branş ve sınıf öğretmenine Karabük ili ve çevresinde ekoloji temelli doğa eğitimi verildi. Dr. Sevilay Atmaca, projede bölgenin sunduğu ekolojik, kültürel ve folklorik özellikleri “yaratıcı drama” çerçevesinde ele aldıklarını söyleyerek bu yöntemle çevreye duyarlı ve yaşadığı ekosistem hakkında gerekli bilgiye sahip öğretmenler yetiştirmeyi tasarladıklarını belirtti.

Dr. Atmaca, katılımcı öğretmenlerin proje sonunda “ekolojik ayakizi” kavramı hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bu izin küçültülebilmesi için günlük yaşamda yapılabilecek değişikler üzerine deneyim kazandıklarını aktardı. Sevilay Atmaca söz konusu değişimleri uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile tespit ettiklerini de belirtti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sevilay Atmaca, projenin KKTC öğretmenleri için de önemine dikkat çekerek gerekli desteğin alınması için çalışmalara hız verdiğini ekledi.

Ekolojik ayakizi, tüketilen doğal kaynakların yeniden üretimi ve oluşan atıkların geri kazanımı için ne kadar kara ve su sahasına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyan bir ölçü olarak biliniyor.