Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nüket Saracel

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Saracel, UKÜ’nün 1997 yılında ilk kurulan fakültelerinden biri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki gelişmeleri değerlendirdi. Saracel, yeni akademik yılda müfredat güncellemesine gittiklerini ve küreselleşme, sürdürülebilirlik gibi konuları gözönünde tutarak, öğrencilerin stratejik düşünme ve karar vermeyi yaşam biçimi olarak gören,  takım çalışmasına yatkın, rekabetçi, iletişim yeteneği güçlü, yaratıcı, girişimci ve etik kaygıları ön planda tutan bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak dersler ve uygulamaları artırdıklarını belirtti.

Fakülte’nin İşletme, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri ve Sosyal Hizmet bölümleri bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Nüket Saracel, Avrupa Birliği İlişkileri’nin 2006-2007, Sosyal Hizmet’in 2010-2011 Akademik Yılı’nda eğitime başladığını, diğer bölümlerin ise, 1997 yılından itibaren faaliyette olduğunu belirtti. Saracel, Fakülte’nin temel amacının öğrencilerini geleceğin referans noktası olan bir üniversitede,  teknolojik, ekonomik, sosyo-politik bakımdan değişen koşullarda rekabet edebilme gücüne sahip bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.  “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak ülkesel sınırların aşıldığı, küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu bir ortamda, öğrencilere küresel rekabet olanağı sağlayabilecek bilgiyi sunmaktayız.” diyen Saracel, Fakülte kapsamındaki programların müfredatını belirlerken, öğrencilerin birinci sınıfta; ekonomik ve  toplumsal yapı, bu yapının unsurları ve işleyişi ile sosyoloji, psikoloji gibi davranış bilimlerine ilişkin genel bilgileri edindiklerini, sonraki yıllarda ise alana ilişkin dersleri aldıklarını, bunun yanısıra  ilgi alanlarına yönelik genel kültürünü geliştirici dersleri de üniversitenin diğer fakültelerinden seçebildiklerini söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarının  hem lisans, hem de lisansüstü düzeyde Türkiye ve KKTC dışındaki ülkelerden de çok sayıda öğrenci tarafından tercih edildiğini söyleyen Saracel, bunun da öğrencilerin kültürlerarası bir ortamda, o kültürleri ve coğrafyaları tanıma, onlara yakınlaşma ve bir dünya insanı olarak yetişmesine olanak sağladığını söyledi.  Prof. Dr. Nüket Saracel, öğretim üyelerinin bireysel çabalarının yanı sıra, üniversite politikası olarak araştırmaya, bilimsel toplantılara katılmaya ve yayın yapmaya teşvik edilmelerinin güncel bilgiyi elde etme, bunları paylaşma ve öğrencilere aktarma konusunda onları cesaretlendirdiğini belirtti.

Bölgesel ve evrensel olarak uygulanabilir kuramlar kadar, yerel bilimin de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Saracel, “İşletme, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Avrupa Birliği İlişkileri Bölümlerinde görev yapan akademisyen arkadaşlarımız bu bağlamda yerel bilime önemli katkılarda bulunmaktadırlar.” dedi.  Özellikle, KKTC’nin ekonomik, kültürel ve sosyo-politik yapısı ve ilişkileri ile ilgili araştırmalara önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Nüket Saracel, Fakülte’de görev yapan akademisyenler tarafından “Küreselleşme Sürecinde KKTC’deki Kobilerin Rekabet Gücünü Artırma Stratejisi”, “Karpaz Bölgesi’nin Turizm Amaçlı Faaliyetlere Yönelik Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi”, “Türkiye ve KKTC’deki Siyasi Seçkinlerin Ada’da Süregelen Müzakere Sürecine Bakışı” gibi yerel açıdan önem taşıyan araştırmaların söz konusu olduğunu belirtti.

UKÜ’nün İngiltere’deki seçkin üniversiteler ile yaptığı anlaşmalara da değinen Saracel şunları aktardı: “Sunderland Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince ortak diploma vermeye yönelik bölümler arasında İşletme Bölümü’nün de bulunması öğrencilere bu üniversiteye  devam olanağı sağlamakta. Wolverhampton Üniversitesi ile yeni yapılan anlaşmaya göre de, 2012-2013 Akademik Yılı Güz Yarıyılı’ndan başlamak üzere,  yürütülecek MBA ve MA Management programlarından mezun olanlar bu Üniversite’nin diplomasını alacaklar.” Bu Akademik Yıl’da İşletme Bölümü’nün FIBAA akreditasyon sürecine gireceğini de açıklayan Prof. Dr. Nüket Saracel, bunların uluslararasılaşma ve eğitimde kalitenin tescili anlamında önemli adımlar olduğunu belirtti.