Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan’ın, Kuzey Kıbrıs Merkezi Cezaevi üzerinde yaptığı alan çalışmasında elde edilen veriler 2006-2011 yılları arasında işlenen suçlarla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. 

Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan’nın “Üniversitelere Ait Araştırma Projesi” kapsamında yürüttüğü “KKTC Ceza ve Tutukevleri Üzerinde Alan Çalışması” başlıklı proje tamamlandı. Doğan’ın, bir yıllık süre içinde tamamlanan projesi tüm veriler ve değerlendirmelerin ardından “Kuzey Kıbrıs (KKTC) Merkezi Cezaevi Üzerinde Yapılan Alan Çalışmasından Elde Edilen Verilerin Suçla Mücadele Bağlamında Analizi” başlığıyla Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin Mayıs-Haziran 2012 tarihli 100. sayısında, hakem denetiminden geçerek bilimsel yayın olarak yayımlandı.

Söz konusu çalışma ile ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan, KKTC Merkezi Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere yöneltilen sorulardan ve cezaevi kayıtlarının geçmişe dönük olarak incelenmesinden elde edilen verilerin, suçla mücadele bağlamında çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmak suretiyle analiz edildiğini kaydetti. Doğan, elde edilen verilerle, suçu engellemede kullanılması mümkün sonuçlara ulaşıldığını ve KKTC’de suç ve suçluluk oranlarının artış göstermesine yol açan nedenlerin araştırıldığını belirtti. Suçun önlenmesinde KKTC’nin kendisine özgü koşullarının ortaya konulduğunu ve suça yol açan ekonomik, politik ve sosyal sorunlara vurgu yapıldığını da aktaran UKÜ Öğretim Üyesi, “Suç ve suçluluk oranlarında yaşanan yükselişin nedenleri karşılaştırmalı olarak araştırılmakta, bir yandan önleyici politikalarla bir azalmaya yol açılıp açılamayacağı tartışılırken öte yandan ceza hukukuna, suçun önlenmesinde son çare olarak başvurulması gerektiği irdelenmektedir.” dedi.

Çevre ve sosyal yaşam suç oranını etkiliyor

İnsanın diğer davranışlarında olduğu gibi, suç adı verilen davranışının da içinde yaşadığı çevre ve sosyal değişkenlerle açıklanabileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan, kriminoloji alanında yapılan çalışmaların, suç ile ekonomik durum arasında önemli bir etkileşim olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Sayısal oranlar, göçün ve göçe bağlı ekonomik sorunların suç işleme üzerindeki etkisini gösterdiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan “Bu veriler aynı zamanda, KKTC’de işlenen, izinsiz giriş, izinsiz çalışmak, izinsiz kalmak, izinsiz ayrılmak ile benzeri türden göçmenlik mevzuatına aykırılık suçlarının işlenme oranını yükseltmektedir. Araştırma sonuçları, göçle yahut geçici nedenlerle gelen kişilerin ülke girişinde yasaların öngördüğü biçimde denetlenmesi, suça karışmalarının engellenmesi ve ülke kapasitesinin üzerinde göç alınmasının politik düzeyde izlenmesi gerektiğine işaret etmektedir.” diye konuştu.

En çok “hırsızlık” suçları işleniyor

KKTC Cezaevi kayıtlarına göre, ülkede sıklıkla mala karşı suçların işlendiğine vurgu yapan Doğan, 2006-2011 yılları arasında bin 462 kişinin, hırsızlık ve soygun türünden suçların faili olarak cezaevine girdiği bilgisini aktardı. “Ülkede mala karşı işlenen suçların oranı düzenli olarak artmaktadır.” diyen UKÜ Öğretim Üyesi mala karşı suçları işleyen faillerin ekonomik açıdan yoksul olmasının da suçla mücadelede gözetilmesi gereken önemli bir veri olduğunu belirtti.

KKTC’de evrakta sahtecilik türünden suçların işlenme oranının da yüksek oluşuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan 2006-2011 yılları arasında bin 71 kişinin evrakta sahtecilik türünden bir suç işlemekten cezaevine girdiğini aktardı.

“Cinsel istismar” suçunda artış var

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan, Kuzey Kıbrıs’ta önceki yıllar ile karşılaştırıldığında, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile çocukların cinsel istismarı suçlarında artış görüldüğünü kaydetti. 2006 yılında bu suçlardan 12 kişinin cezaevine girdiğini belirten Doğan, bu sayının 2008 yılında 38 ve 2011 yılının ilk 5 ayında 10 olarak belirlendiğini söyledi.

“Uyuşturucu madde suçuna acil önlem alınmalı”

KKTC’de son yıllarda suç türleri içinde, uyuşturucu madde suçlarının ciddi tırmanış gösterdiğine de değinen Yrd. Doç. Dr. Fatma Karakaş Doğan 2006-2011 yılları arasında bin 737 kişinin, uyuşturucu madde nedeni ile cezaevine girmiş olmasının, yetkililerin bu konuda acil olarak önlem alması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

HABER – FOTOĞRAF: ABDURRAHİM TOPAL