Doç. Dr. Marko Kiessel – for English http://ajans.ciu.edu.tr/?p=2238

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marko Kiessel, bu yıl 4.’sü Türkiye’de gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Dünyaları Konferansı’nda bir sanat akımı olan Art Déco’nun 1930 ve 1940’lı yıllarda Kıbrıs’taki etkilerini incelediği çalışmasını sundu.

Doç. Dr. Marko Kiessel Akdeniz Çalışmaları Seminer ve Araştırma Merkezi, Amerikan Kaliforniya Santa Cruz Üniversitesi ve İsviçre Bern Üniversitesi ile 29 Mayıs Üniversitesi işbirliğinde İstanbul’da düzenlenen konferansta “Bir Akdeniz melez modernizmi: 1930 ve 1950’lerde Kıbrıs’ta Art Déco” başlığını taşıyan çalışmasını sundu.

Avrupa, Amerika, yakın doğu ve Türkiye’den 68 katılımcının yer aldığı, 18 farklı oturumun gerçekleştirildiği konferansta Akdeniz’in mozaik karakteri tarih, siyaset, dil, edebiyat, sanat, mimarlık ve arkeoloji açısından ele alındı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marko Kiessel çalışmasıyla ilgili verdiği bilgide Kıbrıs’taki Art Déco akımının 1930’larda Ada’daki mimari modernleşme ile başladığını kaydetti. Kiessel, söz konusu çalışmasında ele aldığı araştırmada 1930 ve 1940’larda Ada’nın mimarisinde Art Déco sanat akımının başat mimari akım olduğunun görüldüğünü belirtti.

Çalışmasıyla ilgili verdiği bilgide Marko Kiessel, “Amerikan Art Déco kategorisinde klasik modern (classical moderne), gökdelen tarzı zikzak modern (skyscraper style/zig-zag moderne), aerodinamik modern (streamline moderne) ve onun varyantlarından kendi içinde melez bir akım olan tropikal deco (tropical deco) Kıbrıs’taki melez varyasyonlarda görülmektedir.” dedi. Balkonların diziliminin aerodinamik moderne (streamline) vurgu yaptığını kaydeden Kiessel, ayrıca geleneksel Türk mimarisini yansıtan cumbaların, kabarık çatıların, sıra kemerli revakların ve yerel bina materyallerinin Kıbrıs Art Déco’sunun kendine özgü, kısmen de bölgesel özelliklerini yansıttığını kaydetti.

Doç. Dr. Kiessel, Kıbrıs’taki yuvarlak kentsel morfolojinin aerodinamik modern (streamline moderne)’de çok yaygın ve ona bağlantılı olduğunu da söyleyerek yoğun kentsel yenilenmenin de 1930 ve 1950’lerde büyümenin göstergesi olduğunu belirtti. “Art Déco detayları ile bağlantılı ya da değil, bu akım Londra, Paris ve Tel Aviv ile birlikte Fransız etkisinin görüldüğü Kazablanka, Atina ve Beyrut’ta da bulunmaktadır,” diyen Kiessel Kıbrıs’taki Déco’nun etkilerinin sömürge gücü ile İngiltere ve siyasi, ekonomik ve kültürel yakınlığın söz konusu olduğu Atina ile de bağlantılı olduğunun görüldüğünü aktardı.

Doç. Dr. Marko Kiessel son olarak İngiltere ve Fransa’da eğitim almış çoğunlukla bilinmeyen seçkin Kıbrıslıların yurtdışındaki çağdaş trendleri Kıbrıs’a taşıyarak bu trendleri adaya tanıttığını da söyledi.