İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, öğrencileriyle

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, her yıl yüzlerce mezun veren iletişim fakültelerinin bugünkü durumunu değerlendirerek UKÜ’nün, mezunlarına daha iyi şartlara sahip, medya kuruluşlarında kariyer olanağı sağlayacak farklılıklarından söz etti.

Prof. Dr. Seçim, UKÜ İletişim Fakültesi’nin tam zamanlı ve yarı zamanlı akademik kadrosu ile öğrenmeyi ve öğretmeyi hedef edinen, öğrencilerine teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim sunan, stajlara büyük önem veren ve destekleyen bir eğitim vizyonuna sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’de, KKTC ve Kırgızistan ile birlikte toplam 42 iletişim fakültesi olduğunu hatırlatan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim bu fakültelerin her yıl ortalama bin mezun verdiğine dikkat çekti.  Tüm fakültelerde ders müfredatlarının neredeyse aynı olduğunu ve mezunların da özü itibariyle benzer bilgilerle sektöre adım attıklarını belirten Seçim, bu yüzden mezunların önemli bir kısmının işsiz kaldığını ya da başka sektörlerde iş aramak durumunda kaldıklarını söyledi.

“İletişim fakültesi mezunlarının daha iyi şartlara sahip medya kuruluşlarında kariyer olanağı bulmalarını sağlamak istiyorsak mezunlarımızı diğerlerinden farklı kılmak zorundayız.” diyen Seçim, UKÜ’nün bu konudaki farklılıklarını anlattı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde deneyimli akademik kadro ile kaliteli eğitim verildiğini aktaran Prof. Dr. Seçim yabancı dile de büyük önem verdiklerini kaydederek “Fakültede eğitim dilimiz İngilizce ve bunun yanında Almanca, İtalyanca, Rusça, Yunanca gibi dilleri de seçmeli ders olarak sunuyoruz.  Buradan mezun öğrencimizin İngilizce’nin yanında öğrendiği yabancı dillerle iş bulma şansı daha çok artıyor.” diye konuştu.

UKÜ İletişim Fakültesi’nin öğrencilerini ulusal ve uluslararası güncelliğe uygun ders müfredatlarıyla iş hayatına hazırladığını anlatan Prof. Dr. Hikmet Seçim Fakülte’de üç yıl önce açılan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile birlikte Gazetecilik, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Radyo ve Televizyon bölümlerinin bulunduğunu hatırlattı.

Öğrencileri çağdaş teknolojilere vakıf bilgi ve becerilerle donattıklarını, bunu da uygulamalı eğitimle sağladıklarını kaydeden UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçim, Fakülte’nin Gazetecilik Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren UKÜ Haber Ajansı ile Radyo ve Televizyon Bölümü bünyesinde bulunan Radyo Televizyon Stüdyoları’nı buna örnek gösterdi. Seçim bu birimlerle öğrencilere uygulama alanında deneyim kazanabilmeleri için büyük fırsatlar sunduklarını açıkladı. Prof. Dr. Hikmet Seçim ayrıca öğrencilerin daha ikinci sınıftan itibaren sektörün içinde yetişmesine olanak sağladıklarını da belirterek şöyle devam etti: “Bunu da iki şekilde gerçekleştiriyoruz. Birincisi KKTC’de sektörün önde gelen profesyonellerine fakültemizde ders verdiyoruz. İkincisi ise öğrencimizin sektörle tanışması ve mezun olduktan sonra iş bulması açısından stajlarına büyük önem veriyoruz.”

“UKÜ’lü öğrenciler profesyonel ortamda gazeteciliğe hazırlanıyor”

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin muhabir olarak görev aldığı UKÜ Haber Ajansı’nda günlük haber akışının tüm diğer ajanslarda olduğu gibi işlediğini açıklayan Prof. Dr. Seçim, UKÜ Haber Ajansı’nda görev alan öğrencilerin, Üniversite’de gerçekleştirilen tüm etkinliklerin ve asıl önemlisi ülkede herkesi ilgilendiren bilimsel araştırma ve çalışmaların bilgisini medya aracılığı ile halka duyurarak gazeteciliğin en önemli işlevi olan “bilgilendirme” yi yerine getirdiklerini belirtti. Bunun yanında Seçim, Üniversite’nin resmi yayın organı olan “Gazete”nin ve onun uluslararası versiyonu olan, İngilizce olarak yayımlanan “Gazette”nin de Ajans’taki öğrenciler tarafından hazırlandığını aktardı. Seçim bunun yanında geçen yıl yayına giren UKÜ Haber Ajansı haber sitesinin de önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “İnternet gazeteciliğinin son derece hızlı bir gelişme kaydettiği günümüzde artık medyanın olmazsa olmazı niteliğindeki haber siteleri gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Farklı tasarımı ve sürekli güncellenen bilgileri ile UKÜ Haber Ajansı Haber Sitesi bizim diğer iletişim fakültelerinden farkımızı da ortaya koyuyor.”

“Radyo Televizyon Stüdyoları’ndan sesimizi dünyaya duyuruyoruz”

Radyo ve Televizyon Bölümü’yle ilgili de konuşan Seçim, “Bölüm olarak amacımız; Radyo ve televizyonun kitleleri bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme gibi işlevlerinin yanında, kamuoyu oluşturmada da önemli bir araç olma özelliğini göz önünde bulundurarak, bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen, dinamik ve çağdaş iletişimciler yetiştirmektir.” diye konuştu.

“Dünyanın sesi ve gözü olmaya adayız” diye konuşan Prof. Dr. Hikmet Seçim şöyle devam etti: “Bölüm bünyesinde öğrencilerimizin, uygulamalı derslerinde ve projelerinde yararlandıkları, bir radyo-televizyon stüdyosunun yanı sıra, televizyon reji odası ile televizyon ve radyo montaj odası bulunmaktadır. 107.2 frekansından KKTC’ye ve internet aracılığıyla tüm dünyaya yayın yapan CIU FM, öncelikli olarak İletişim Fakültesi öğrencilerine radyo programcılığı, yayıncılık, radyo istasyonu yönetimi konusunda pratik yapma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, üniversitemizin radyosunda öğretim elemanlarımızın denetiminde öğrencilerimiz tarafından yürütülen yayınlar kesintisiz olarak devam etmektedir.”

“Mezunlarımız önemli mevkilerde çalışıyor”

UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim mezun olan öğrencilerinin bir kısmının kendi işlerini kurduklarını, bir kısmının Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde önemli projelere imza atan şirketlerde görev yaptıklarını, diğer bir kısmının ise devlet kurumlarında iş yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.

Radyo Televizyon Stüdyoları