UKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’ne ziyarette bulundu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (EU Info Point)’ne AB’nin kurumları ve Birliğin genişleme süreçleri hakkında bilgi edinmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü ile gerçekleştirdikleri ziyarette tamamlanan akademik yıl sonunda derslerde edindikleri teorik bilgilerin pratikte nasıl yürütüldüğünü yerinde görme ve Bilgi Merkezi’nin Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerini bizzat yerinde inceleme fırsatı buldu. UKÜ’lü öğrenciler ziyaret çerçevesinde önce Merkezin işleyişi hakkında bir bilgilendirme sunumuna katıldı, ardından AB Bilgi Merkezi uzmanlarından Can Köstepen ile AB’nin Genişleme ve  Komşuluk Politikası’nı konun alan interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Köstepen söyleşide öğrencilere, özellikle AB’nin kurumsal yapılanma sürecini tarihsel ve kuramsal bir bakış açısıyla analiz ederek AB’nin temel yasal kaynaklarını teşkil eden kurucu anlaşmalara ve özelde Maastricht ve Lizbon Anlaşmalarına ilişkin detaylı bilgiler aktardı. Birliğin ilk hedefi olan ekonomik entegrasyon sürecinden siyasal bütünleşme sürecine geçişe işaret eden Can Köstepen, Birlik üyelerinin Lizbon Süreci ile bir Reform Anlaşması imzaladığını ve söz konusu Anlaşma ile değişecek AB karar alma süreçlerine dikkat çekti.

Araştırma ziyareti, öğrencilerin detaylı bir alan çalışması yürütmesiyle devam etti. Bu amaçla, öğrenciler gruplara ayrılarak onlara verilen ana başlıklarda AB’nin dış ilişkileri konusunda Merkez’de bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen alan çalışmasının ardından, her gruptan bir sözcü seçilerek araştırma konuları ile ilgili sunumlarını öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü ve Can Köstepen  ile paylaştılar. Ziyaret, UKÜ öğrencileri için hazırlanan kokteyl ile sona erdi.