Yrd. Doç. Dr. Gözde İnal göçmen Pakistanlıların Kuzey Kıbrıs’ta kendi işlerini nasıl kurduklarını araştırdı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gözde İnal, Kuzey Kıbrıs’taki göçmenlerin girişimcilik ve iş kurma deneyimleriyle ilgili önemli bir çalışma ortaya koydu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İnal, İngiltere’deki Huddersfield Üniversitesi ögretim üyelerinden Naveed Yasin ile ortak yürüttüğü çalışmada az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden Kuzey Kıbrıs’a göç eden toplulukları irdeledi. Yrd. Doç. Dr. Gözde İnal “Kuzey Kıbrıs’taki Göçmen Pakistanlı Girişimciliğinin Ortaya Çıkışı” başlığının verildiği söz konusu ortak çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta Pakistanlı göçmenlerin istihdam ve iş kurma deneyimlerinin analiz edildiğini ve onların düşük yetkinlik gerektiren işlerde çalıştıktan sonra kendi işlerini kurma yolunda ilerledikleri sonucuna varıldığını kaydetti.

Çalışmanın Kuzey Kıbrıs’ta göçmenlerin girişimcilik veya iş kurma deneyimleri üzerine yürütülen akademik çalışmalara bir katkı niteliği taşıdığını ifade eden UKÜ Öğretim Üyesi İnal, bu çerçevede girişimcilik yaklaşımı ile Girne bölgesinde kendi restorancılık işletmelerini kuran Pakistanlı göçmenlerin iş kurma motivasyonu ve ilgili deneyimlerini araştırdıklarını aktardı. Araştırmada örneklem çalışması yaklaşımı kullandıklarını belirten İnal, nitel araştırma yöntemleriyle elde edilen bulgular sonucu Pakistanlı göçmen girişimcilileri iş kurmaya yönlendiren en önemli faktörlerin sosyo-kültürel, etnik kaynaklar ve yardımlaşmanın olduğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Gözde İnal göçmen girişimcilerin Kuzey Kıbrıs’taki yerleşik Pakistanlı akrabaları, aileleri ve arkadaşlarıyla iş kurarken sağladıkları yardımlaşmanın önemine çekerken  bulundukları ev sahibi ülke Kuzey Kıbrıs’ın kendi ülkeleriyle benzerliği olan kültür, dil ve dinin de önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gözde İnal “Kuzey Kıbrıs’taki Göçmen Pakistanlı Girişimciliğinin Ortaya Çıkışı” başlıklı ortak çalışmayı uluslararası kofneransa da taşıdı. İnal söz konusu bildiriyi İzmir – Kuşadası’nda gerçekleştirilen “Uluslararası İşletme ve Yönetim Bilimleri Konferansı (International Conference on Business & Management, 2012”nda sundu.

HABER: ABDURRAHİM TOPAL