Eğitim Fakültesi tarafından “İntihar Olgusu” konulu bir konferans düzenlendi. Çevik Uraz Konferans Salonu’ndaki konferansa Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saynur Canat konuşmacı olarak katıldı.

Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saynur Canat konferansta intihar davranışının nedenleri, ülkelere göre istatistikleri ve toplumla ilişkilerin intihar eylemine etkisi gibi konuları ele aldı.

Konuşmasına her yıl intihar sonucu milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini belirterek başlayan Prof. Dr. Canat, intihar eyleminin toplumsal, demografik, ekonomik gibi tek nedeni olmayan karmaşık bir sorun olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Saynur Canat

Prof. Dr. Saynur Canat, intihar davranışlarında biyolojik, genetik, psikolojik, sosyo-kültürel faktörlerin rol oynadığını, bunların ülkelere göre değişebileceğini söyledi. Son 50 yıl içerisinde özellikle genç nüfus intihar davranışlarında yüzde 60 artışın görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Canat “Tüm dünyada her 40 saniyede 2 intihar yaşanıyor ve bu eylemlerde en az 6 kişi etkileniyor.” dedi.

“Türkiye’de erkek intihar oranı daha fazla”

Türkiye’deki intihar oranını da değerlendiren Prof. Dr. Saynur Canat, coğrafi açıdan intihar davranışının doğudan batıya doğru arttığını belirtti. Güneydoğu’da kadın  nüfus oranının fazla olmasına rağmen genel anlamda erkek intihar oranının, kadın intihar oranından daha yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canat, ekonomik olayların intiharı tetiklediğini de kaydederek Türkiye ekonomik krizinde intihar oranlarının artmasının söz konusu kriz ile doğrudan orantılı olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Saynur Canat konuşmasının devamında, intiharların yaşla birlikte arttığını, özellikle ergenlerde bu oranın dikkat çekici boyutta olabileceğini vurguladı. Toplumla ilişkilerinin zayıf olup, ruhsal bir bozukluğunun olmasının ergenlerin baş etme mekanizmalarını zayıflattığını da belirten Prof. Dr. Canat, ergenlerin dürtülerini kontrol etmedeki güçlüklerinin, intihar girişimlerini daha çok arttırdığını kaydetti. Canat “Ergenlik döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de intihar oranları artıyor. İleri yaşlarda insanlar, bazı yetilerini ve sevdiklerini kaybettikleri için bu gibi durumlar intihar davranışlarını tetikliyor.” dedi.

“Bekar kişilerde intihar oranı daha yüksek”

 “İntihar Olgusu” konulu konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Canat intihar eyleminde medeni durum, meslek, işsizlik, fiziksel-ruhsal sağlığı gibi etmenlere de değinerek “Bekar kişilerde intihar oranları yüksektir. Mesleki olarak kişinin sosyal konumu yükseldikçe, intihar oranı da artmaktadır.” diye konuştu. Ölümcül hastalıkların da intihar oranlarını artırdığını söyleyen Prof. Dr. Saynur Canat, HIV +, AIDS gibi hastalıkların intihar olaylarını tetikleyen önemli faktörler olduğunu kaydetti.

“Medya intihar olaylarını sansasyonel bir şekilde ele alıyor”

Konferansın sonunda medyada intihar olaylarının ele alınış şekline de dikkat çeken Prof. Dr. Canat “İntihar olayları arka arkaya yayımlanınca oldukça tetikleyici ve tehlikeli oluyor.” dedi. “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisini de eleştiren Prof. Dr. Saynur Canat, bu tür dizilerde intihar eylemlerinin sağlıklı bir şekilde temsil edilmeyip, teşvik edici boyutlara sürüklendiğini belirtti.

HABER: MEHMET ALİ YAVUZ