Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünsal Özünlü, dünya edebiyatlarının buluştuğu “Deyişbilim” konferansına katıldı. Özünlü, bu yıl “Dilbilim Konuşmaları” başlığıyla Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansta “Dilbilim, yazın ve deyişbilim bağlamında yazınsal deyiş çeşitleri ve özellikleri” (Types of literary styles within the context of linguistics, literature and stylistics) başlıklı bildirisini sundu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünsal Özünlü, “Dilbilim Konuşmaları” başlıklı konferansta sunduğu deyiş türleri ve özelliklerini konu alan çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Özünlü, çalışmasında, deyiş tür ve biçimlerinin yazın alanındaki dil kullanımları bakımından incelendiğini, her deyiş türünün dilbilgisel yapısı, deyiş öbeklerindeki yeri ve görevi, yazınsal deyiş incelemeleriyle dilbilimsel deyiş incelemeleri arasındaki benzerliklerin ve ayrımların ele alındığını kaydetti.

Açıklamalarında eskilerin “üslup” adını verdiği deyişin (biçem) her yazarın, şairin dili kullanma özelliklerini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olduğuna da değinen Prof. Dr. Özünlü bu önemi şu sözlerle ifade etti: “Klasik çağlarda dinleyicileri etkileme sanatı olarak ele alınan sözbilimde incelenen üslup o çağlardan beri özellikle dil ve yazın alanlarında önemini korumuş, daha sonraki çağlarda da bu önemini sürdürmüştür. Batı dillerinin kendine ilişkin özelliklerini yansıtan çoğu deyiş türleri, bizim dilimizin özelliklerine göre kendi yazınımızda da değişiklikler göstermiştir; ancak bazı ortak deyiş nitelikleri evrensel olarak değişmez niteliklerle süregelmiştir.”

Etkinlikle ilgili genel düşüncelerini de aktaran UKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünsal Özünlü, konuşmasının dilbilim, yazın ve deyişbilim çalışmalarıyla yakından ilgilenen Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün yanı sıra İngiliz Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercimlik ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından ilgiyle dinlendiğini söyledi.