Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin’in “Okul Psikolojik Danışmanlarının Problem Çözme ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı çalışması, Türkiye’deki uluslararası hakemli dergide yayımlandı. Söz konusu makale, SSCI, ERIC, TÜBİTAK ULAKBİM, EBSCOhost, THE ASIAN EDUCATION INDEX, INDEX COPERNICUS tarafından dizinlenen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.Journal of Education)’nin Aralık 2011 tarihli 41. sayısında yer aldı.

Söz konusu çalışmanın içeriği ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin, makalede, okullarda rehberlik servislerinde görev yapan okul psikolojik danışmanlarının (okul rehber öğretmenlerinin) problem çözme beceri ve sosyal beceri düzeylerinin, psikolojik danışmanlara ait bazı demografik değişkenlere göre farklılıklarının olup olmadığının incelendiğini aktardı.

Araştırmanın, betimsel türde genel tarama modelinde olup, nicel araştırma tekniği ile gerçekleştirildiğini belirten Serin, çalışmanın sonuçlarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Araştırmanın önemli sonuçlarından birisi, okul rehberlik servislerinde görev yapan okul psikolojik danışmanlarının, problem çözme becerileri açısından, mezun olunan bölüme göre anlamlı bir farklılık saptanmadığı yönündedir. Bu durum, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) eğitim programlarının, RPD öğrencilerinin problem çözme becerilerinin beklenen düzeyde gelişmesine katkı sağlamada yetersiz kalındığını göstermesi bakımından önemlidir.”

Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin “Okul Psikolojik Danışmanlarının Problem Çözme ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı araştırmanın sonucunda, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlerin sosyal beceri düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşıldığını da kaydetti. Okul psikolojik danışmanlarının, eğitim fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olan öğretmen adayları arasından seçilmesi gereğinin bu çalışma sonucunda önemle vurgulandığını aktaran Serin “Özellikle ilköğretim okullarında görev yapan okul psikolojik danışmanlarının kişilerarası iletişimi ve duyuşsal duyarlıkları yüksek danışmanlık özellikleri kazandırılmasına dönük programların geliştirilmesi önerilmektedir.” diye konuştu.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarının, okul rehber öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerini geliştirecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğinin de altını çizen Doç. Dr. Nergüz Bulut Serin sözlerini şöyle sürdürdü: “Problem çözme becerisinin, mezun olunan bölümde kazandırılacak bir beceri olmasının yanısıra, görev yapılan kurumlarda geliştirilebilecek bir beceri olduğu da söylenebilir. Okul psikolojik danışmanlarından, iyi bir algılayıcı ve karşısındaki kimseyi dikkatle dinleyen, bireyin sözlü ve sözsüz mesajlarını algılayan kişiler olmaları beklenmektedir. Her okul psikolojik danışmanı sosyal beceri eğitim programını yapılandırabilecek bilgiye, kişilik özelliğine ve danışmanlık becerilerine sahip olmalıdır. Çünkü okul psikolojik danışmanı öğrenciler ve danışanlar için model oluşturmaktadır.”