Çocuk hakları evrensel bir haktır

“Çocuk hakları evrensel bir haktır”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında, her yıl ‘20 Kasım günü Dünya Çocuk Hakları’ günü olarak kutlandığını belirtti. Gür, “Çocuk hakları ırkı, dini, dili, yaşadığı coğrafya, sosyal statüsü ve konumu ne olursa olsun tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların tümünü birden kapsayan evrensel bir haktır” ifadesini kullandı.

Çocuk haklarına ilişkin belli bir günün olmasının farkındalık yaratılması açısından katkı sağladığını aktaran Gür, ancak sadece kuru bir kutlamanın anlamı olmadığını da hatırlattı.

Doç. Dr. Gür, bu hakların dünya üzerindeki her çocuğun doğuştan sahip olduğu haklar olduğuna dikkat çekerek, “Bunları sunmak bir lütuf olarak görülmemeli, hak olduğunun bilincine varılmalıdır” dedi.

Çocuk Hakları Konusunda Kaydedilen İlerlemeler Yeterli Düzeyde Değildir

Çocuk hakları konusunda uluslararası literatürde ciddi çalışmalar yapıldığını da kaydeden Gür, “Emekler ve deneyimler söz konusudur. Bununla birlikte, kaydedilen ilerlemeler yeterli düzeyde değildir” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Gür, bu bağlamda yapılacak çalışmaların önemli olduğunu kaydetti. Gür sözlerine şöyle devam etti: “Çocuk haklarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları, ebeveynlerin ve öğretmenlerin niteliklerini geliştirmelerine yönelik proje ve programlar, üniversitelerin devlet kurumları, sivil toplum örgütleri veya çeşitli kurum-kuruluşlarla işbirliği yaparak gerçekleştireceği toplumu bilinçlendirmeye ve geliştirmeye yönelik eğitim projeleri ya da belli bir plan program çerçevesinde gerçekleştirilen gönüllü çalışmalar oldukça faydalı olacaktır.”

Bilinçli bir toplum yaratılmasının gerekliliğine vurgu yapan Gür, “Bilinçli bir toplum, yüzleri gülen çocuklar demektir” ifadesini kullandı.