UNESCO Eğitim Bilim Ve Kültür Alanlarında Uluslararası İşbirliğinde Önemli Bir Rol Üstleniyor

UNESCO 74 yaşında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özker Kocadal, 16 Kasım Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kuruluşu kapsamında konuşarak, örgütün eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası işbirliği yoluyla barışı inşa etmeyi amaçladığını söyledi.

Bu yıl UNESCO’nun 74’üncü kuruluş yıldönümü olduğunu da ifade eden Kocadal, örgütün kurucu felsefesinin halkların kalıcı ve samimi desteği olmaksızın hükümetlerin siyasi ve ekonomik düzenlemeleri ile kalıcı barışın tesis edilemeyeceği varsayımına dayandığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Kocadal, sürdürebilir barışın diyalog ve karşılıklı anlayış üzerine kurulması gerektiğini dile getirerek, “İnsanlığın entelektüel ve ahlaki dayanışması olmaksızın barış inşa edilemez” dedi. UNESCO’nun temellerinin bu anlayış üzerine inşa edildiğini işaret eden Kocadal, açıklamasında insanların nefret ve hoşgörüsüzlükten uzak evrensel değerlere sahip vatandaşlar olarak yaşamalarına yardımcı olacak eğitim araçlarının geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

Uluslararası bağları güçlendiren organizasyon

Kocadal, örgütün her çocuğun ve vatandaşın kaliteli eğitime erişebilmesi için çalışmalarda bulunduğu bilgisini vererek, ayrıca kültürel mirasın korunmasını ve tüm kültürlere eşit saygıyı teşvik ederek uluslararası bağları güçlendirdiğini de söyledi.

Kalkınma ve işbirliği için çeşitli bilimsel programlar ve politikaların örgüt tarafından teşvik edildiğini ifade eden Kocadal, “Ayrıca UNESCO, ifade özgürlüğünün sağlanmasını, demokrasi ve kalkınma için temel bir koşul olarak da görüyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Kocadal, UNESCO’nun bir fikir laboratuvarı olarak da hizmet verdiğini belirterek, “Ülkelerin uluslararası standartları benimsemelerine yardımcı olur ve fikirlerin serbest dolaşımı ve bilginin paylaşılması için birçok işbirliği programını yönetir. Günümüzde de hala süregelen kültürel çeşitliliğe yönelik saldırılar karşısında, UNESCO’nun hümanist eğitim, bilim ve kültürü geliştirme yönündeki vazifesi oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.