8 Mart Kadınların Birlik Olup Seslerini Yükselttikleri Bir Mücadele Günüdür

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açıklamalarda bulunarak, “8 Mart işçi ve emekçi kadınların sömürüye, baskıya, ayrımcılığa karşı durdukları, eşitlik ve özgürlük için birlik olup seslerini yükselttikleri bir mücadele günüdür” ifadesini kullandı.

Bugün dünyada her üç kadından birinin hayatının bir döneminde şiddete maruz kaldığını belirten Aylanç, “Her beş kadından biri cinsel tacize uğruyor. İşlerin %66’sının kadınlar tarafından yürütülmesine rağmen kadınlar haklardan aynı oranda yararlanamıyor ve karar alma mekanizmalarında eşit temsil edilemiyor. Tüm bunlar kadına yönelik negatif ayrımcılığın toplumda yarattığı olumsuzluklardan bazılarıdır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Aylanç, insan haklarına aykırılıkların ve eşitsiz uygulamaların yarattığı huzursuzluğu sağaltmak için toplumun her kesiminin aktif katılımıyla eşitlik anlayışını güçlendiren uygulamalar getirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, her kademedeki eğitimlerle başta ailede olmak üzere her platformda temelden bilinçlenme süreçlerinin yaratılmasının, toplumsal cinsiyet eşitlik anlayışının sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Dünyadaki şiddetin ve savaşların yıkımına karşı yükselen enerjinin kadını toplum hayatında daha etkin kılma gerekliliğini doğurduğunu da ifade eden Aylanç, “Gelişmiş bir toplum düzenini ve bunun temeli olan sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak; güvence altına almak, güvenli bir toplum yaratmak istiyorsak kadınların her alandaki katılımlarını arttırmak, aile içinde, iş ve sosyal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek zorundayız” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Aylanç açıklamasında, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması, şiddetin önlenmesi, kadın haklarının gerçekleştirilmesi için UKAMER olarak yaşamın her alanına yayılan çeşitli bilimsel, kültürel hizmet ve uygulamalarla çözüm yolları arayacaklarını da ifade etti.