UKÜde Eşitlik Kadın Haklarının Gerçekleştirilmesi Konferansı Devam Ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) tarafından düzenlenen “Eşitlik: Kadın Haklarının Gerçekleştirilmesi” temalı konferans ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2. günkü etkinlikte, UKAMER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, Kadın Araştırmaları Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, İki Toplumlu Toplumsal Cinsiyet Dayanışma Ekibi – GAT Üyesi Prof. Dr. Biran Mertan, Avukat Deniz Düzgün ve Avukat Faika Deniz Paşa birer sunum gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Rana Kıdak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Yrd. Doç. Dr. Aylanç, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek, güvenli ve adil bir toplum yaratabilmek için kadınların her alandaki katılımlarının artırılmasının önemli olduğunu belirterek “Kadınların aile, iş, sosyal yaşamdaki konumlarının güçlendirilmesi için yaygın ve örgün eğitimlerle temelden başlanarak bu konuda bilinçlenme süreçlerinin yaratılması, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının kültürel değerlerimize dönüştürülmesinin sağlanması kaçınılmazdır” dedi.

Prof. Dr. Lisaniler sunumunda kadınların ekonomideki önemine değinerek, “Sanayileşme sonrasında toplumda ayrışmalar başladı. Kamusal ve özel alan daha belirginleşti. Kamusal alanda profesyonellik, iş ilişkileri konuşulurken, özel alanda kişisellik, aile olguları yer aldı. Kadın özel alana, erkek ise kamusal alana dâhil oldu” dedi. Bu yapıda erkeğin emeğinin görünür, kadın emeğinin ise görünmez olduğunu aktaran Lisaniler, “eşitlik istiyorsak şartların ve fırsatların eşitlenmesi önemlidir” dedi.

Prof. Dr. Mertan ise kadınların çok yönlü çalışma kapasitesine sahip olduklarını belirterek, siyasi ve politik olguların kadınların gelişimi için bir engel oluşturduğunu kaydetti. Mertan, Kıbrıs’ta kadına seçme ve seçilme hakkının ilk kez 1960 yılında verildiğini dile getirdi. Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasın asırlık süreçlere yayılacağının öngörüldüğünü belirten Mirtan, bu yolda ilerlemek için ilk adımın toplumsal dilin değiştirilmesinden geçtiğini vurguladı.

Avukat Düzgün, insan haklarının vazgeçilmez bir hak olarak algılandığı ülkelerde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunun kabul gördüğü; kadının insan haklarına göre cinsiyet konumu ile değil birey kimliği ile değerlendirildiğini belirterek ülkemizde de kadınların siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Avukat Paşa ise kadınların uluslararası koruma alanındaki haklarından bahsederek, bu konuda detaylı bilgiler verdi. Yaşam hakları ihlal edilen kadınların, genellikle ailede başlamak üzere baskı ve şiddete maruz kaldığını aktaran Paşa, Dünyadaki kadın örgütlerinin ve birçok yapılanmanın çabalarıyla kadın eşitliği konusunda birçok olumlu adımlar atıldığını da hatırlattı.