UKÜlü Akademisyen Yrd. Doç. Dr

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Program Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, Uluslararası Matematik Günü kapsamında açıklamalarda bulunarak, bu özel zamanda özellikle matematiğin anlamsal olarak ne ifade ettiğinin tartışılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir matematiğin genellikle sadece sayılardan ibaret olduğuna dair bir inanış olduğunu belirterek “Ancak matematik en geniş tanımı ile bir düşünce ve mantık sistemidir” dedi.

Matematiği sadece bir ders olarak görmenin ya da onun becerilerini küçümsemenin olumsuzluklarına dikkat çeken Özdemir, okullarda yapılan matematik öğretiminin içeriksel ve süreçsel sıkıntılar taşıdığını da ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, bu yöndeki yaklaşımların kişilerde matematik anksiyetesine yol açtığını belirterek “Bu nedenle matematiğin neden öğrenilmesi gerektiğinin üzerinde durmak her öğretmenin görevidir” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında Matematiğin sadece sınavlarda iyi puan kazanmayı sağlayan bir disiplin alanı olmadığını, hayatın kendisi olduğunu kaydeden Özdemir, problem çözmenin, akıl yürütme ve tahmin etmenin, bağlantı kurma ve temsil etme becerilerinin tümünün bu disiplin alanı tarafından kazandırıldığına dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, okullarda yapılan öğretim ve ölçme araçlarının bu becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, “Zira matematik tüm bilimlerin anasıdır ve diğer disiplin alanlarının hizmetkârı gibi çalışmaktadır” dedi.

Düşünce ve mantık sisteminin gelişmesine en büyük katkıyı Matematiğin koyduğunu dile getiren Özdemir, süreç becerilerinin kazanılamamasının ise kişinin diğer alanlarda potansiyelini geliştirememesine neden olabileceğini de sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, Uluslararası matematik günü kapsamında matematiği nasıl daha zevkli hale getirilebileceği konusunda düşünülmesi gerektiğini belirterek, bu alanda bilgilendirici seminerler düzenlenmesinin faydalı olacağına dair inanç belirtti.