UKÜ Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktora Programı Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında Doktora Programı kayıtları başladı. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman, doktora programı ile özel ve devlet eğitim kurumlarının liderlerinin, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve araştırmacıların bir eğitim lideri olarak etkililiklerini geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bir eğitim kurumunun etkili bir şekilde yönetilebilmesi için kişinin; liderlik, motivasyon, karar verme, planlama, problem çözme ve iletişim gibi vasıflara sahip olması gerektiğini kaydeden Silman, “Günümüzde eğitim kurumlarının örgütsel yapılarında köklü değişikliklere gidebilecek ve bu süreçleri etkin olarak yönetebilecek dönüşümcü ve girişimci liderlere ihtiyaç duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Silman, eğitim yönetim süreçlerinde ortaya çıkabilecek sorunlarla liderlerin etkin bir şekilde başa çıkabilmelerinin önemine dikkat çekerek,  “Bu nedenle uygun iletişim, karar verme ve problem çözme stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Program, eğitim kurumlarında yönetici olarak çalışmayı hedefleyenlere, ihtiyaç duyacakları vasıfları kazandırmayı amaçlıyor” dedi.

Program müfredatı hakkında da bilgi veren Silman, zorunlu derslerle birlikte, disiplinlerarası yaklaşıma uygun olarak düzenlenmiş seçmeli dersler bulunduğunu da kaydetti. Prof. Dr. Silman, programda Eğitim Yönetimi Kuram ve Süreçleri, Eğitim Denetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Örgütsel Davranış Araştırmaları, Eğitim Reformları ve Stratejik Düşünme ile Örgütsel Gelişim ve Değişim gibi derslerin bulunduğunu açıkladı.

Öğrencilerin bu dersler kapsamında bilimsel araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını ulusal ya da uluslararası kongrelerde sunma olanağı yakalayacaklarını belirten Silman, “Öğrencilerimiz ayrıca teknolojik donanımlı sınıflarda ders görebilme ve üniversite kütüphanesinin zengin elektronik/basılı kaynaklarından yararlanma şansına da sahip olacaklar” dedi. Prof. Dr. Silman, programın kariyer olanakları hakkında da konuşarak, Program’dan mezun olacak öğrencilerin hemen her sektörde çalışabileceğine dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nda, okul müdürü görevlerinde ve üniversitelerde yönetici ve akademisyen olarak çalışabileceklerinin altınıçizdi.