UKÜde Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Telif Hakkı İrdelendi1

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon Bölümü tarafından ”Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Geleceği” konulu panel düzenlendi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Söz konusu panelin moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim üstlenirken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, Prof. Dr. Can Bilgili ile Hüseyin Sümer panelist olarak yer aldı.

Başkan Yusuf Gürsoy, RATEM’in 2001 yılında yayınları lisanslamak amacıyla kurulduğunu bildirerek, kurumun bir telif hakları örgütü olduğunu açıkladı. Gürsoy, telif haklarının teknolojiyle ortaya çıkmış bir kavram olduğunu belirterek, telif kavramının ve uygulama alanlarının teknoloji geliştikçe değişmeye başladığını da açıkladı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel, telif hakkının fikri mülkiyet hukuku içinde yer aldığını belirterek, hak, hukuk düzeninin kişiye verdiği yetkiler doğrultusunda ortaya çıktığını kaydetti. Özel, telifle ilgili hakların Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 27. Maddesiyle ilişkili olarak, insan hakları kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekti.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir, fikir mülkiyetinin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin lise hatta ortaokul döneminde bu konularda bilgilendirilmesi gerektiğini aktardı.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu ise, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun, uluslararası sözleşmeler dolayısıyla beş defa değiştiğini anımsatarak, 1995 yılındaki TRIPS Anlaşması ile Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi’nin yapıldığını açıkladı.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, konuşmasında anonim eserlerin telif kapsamına alınmasına yönelik yürüttüğü çalışmalardan bahsederek, eserin her şeyden önce bir fikri ürün olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Can Bilgili, “Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışması hakkında bilgi vererek, yarışmanın o dönemde korsanla mücadele kapsamında ortaya çıktığını ve halen daha korsancılık konusunda mücadele ettiklerini kaydetti.

RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sümer ise, RATEM’in telif haklarıyla ilişkisinden bahsederek, Radyo-TV ürünlerini lisanslama yapmak üzere kurulduğunu belirtti. Türkiye’de Radyo ve TV yayıncılığının en büyük probleminin telif hakkı olduğunu aktaran Sümer, RATEM olarak cezalandırmaktan ziyade toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediklerini de aktardı.