UKÜde İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Sorumluluğu İrdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk” adlı kongrede konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Fikret Eren, “İş kazaları ve meslek hastalıklarında işverenin sorumluluğu” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Fikret Eren, işveren ve işçinin belli kurallar çerçevesinde birlikte çalışarak hizmet üretimini sağlayan önemli üretici varlıklar olduğunu belirterek, ancak her işin beraberinde tehlike ve riskleri bulunduğunu da kaydetti.

İşyerinde işle ilgili vahim sonuçların doğabileceğine dikkat çeken Eren, iş görenin işin yapısından doğan bir hastalığa maruz kalabileceğini veya vücut bütünlüğünün zedelenebileceğini hatta bazı durumlarda ölümüne neden olabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Eren, bu kapsamda işverenin hem kurumun hem de iş görenin geleceğini düşünmesi gerektiğini açıklayarak, işverenin meydana gelebilecek olayların sorumluluğunu alması ve özellikle iş kazalarını veya meslek hastalıklarını önlemesinin önemli olduğunu vurguladı.

İş kazalarının iş yerinde işle ilgili olarak çalışanın vurma,  çarpma, itme, yıkılma olayları dâhilinde olduğunu belirten Eren, iş sırasında işverenden veya işle ilgili meydana gelen olası bir kazanın en ağır kusursuz sorumluluk türü olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Fikret Eren, bu bağlamda haksız fiil hukukunda kural olarak zarar verenin fiilinin kusura dayandığını bu nedenle işverene gerekli yaptırımların uygulandığını dile getirerek,  bu kapsamda önlemi alınmayan bir işin tehlikeleri, riskleri ve maliyeti olduğunu da sözlerine ekledi.

Türk hukukunda Borçlar Kanununa göre meydana gelen iş kazası işçinin bünyesinden doğuyorsa işverenin bundan sorumlu olmadığını belirten Eren, bu durumun nedensellik görüşüne bağlı olduğunu da ifade etti.