UKÜlü Akademisyen Doç. Dr

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgay Karanfiller, ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 Kasım gününün Afet Eğitimi Hazırlık Günü olarak kutlandığını belirterek, günün önemine dikkat çekti.

Afetin “beklenmedik, istenmeyen doğal felaketler” olarak tanımlanabileceğini aktaran Doç. Dr. Karanfiller, “İnsanlarda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları veya insan topluluklarını etkileyen doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olaylar bütünüdür” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Karanfiler, afet dönemlerinde birçok kurum ve kuruluşun koordineli bir biçimde görev almasının önemine dikkat çekerek, Afet Eğitimi Hazırlık Günü’nün amacının okullardaki öğrencileri ve toplumdaki insanları, doğal afetlerden ve doğal olmayan afetlerden doğabilecek tehlikelere ve risklere karşı uyarmak olduğunu kaydetti.

Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında ayrıca olası tehlike ve risklerin olumsuz etkilerinin eğer olanak varsa nasıl önleneceğinin, olanak yoksa da etkilerini azaltmanın yollarının öğretilmesi gerektiğini de dile getiren Karanfiller, eğitimler çerçevesinde afetlerden korunma yanı sıra olası afetlerden de en az zararla çıkabilmenin yolları hakkında bilgiler verildiğini açıkladı.

Doç. Dr. Karanfiler, “Ülkemizde başta KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olmak üzere, üniversitemiz dahil çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitimler verilmekte ve tatbikatlar düzenlenmektedir” dedi. Bu faaliyetlerin odağının afet yönetiminin öneminin anlaşılması ile afet ve acil durumların olumsuz etkilerinden korunabilecek, afete dirençli ve bilinçli bir toplumun oluşturuşlması olduğunu bildirdi.