Harf Devrimi Millî Kültürü Oluşturma Yönünde Büyük Bir Adım

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, her yıl 1 – 7 Kasım tarihlerinde kutlanan “Türk Harf Devrimi Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Harf Devrimi’ni Cumhuriyet’in en büyük devrimlerinden biri olarak değerlendiren Gümüşatam, Türk milletinin uygar milletler arasına girmesini sağlamak için yeni alfabenin kabulünün Cumhuriyet sonrasında gerekli olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Gümüşatam, “Latin Alfabesine dayalı ve Türkçenin ses sistemi dikkate alınarak hazırlanan yeni alfabe, Türk kültür hayatını evrenselliğe götürecek adımların ilk ve en büyüğüdür” ifadesini kullandı.

Atatürk’ün Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamak hedefiyle gerçekleştirdiği harf devrimini hayata geçirdiğine dikkat çeken Gümüşatam, söz konusu devrimin millîleşmek, millî kültürü oluşturmak yönünde büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Gümüşatam, İslâm dininin kabulünden sonra kullanılmaya başlanan Arap alfabesinin Türkçeye uyarlanırken yazım kurallarının sürekli değiştirildiğini, Arap esaslı yazının ekleme ve geliştirmelere rağmen Türkçenin ses sistemini yansıtamadığını açıkladı.

Alfabenin kolaylaştırılması için çözüm yolları arayışlarıyla başlayan tartışmaların Cumhuriyet’e kadar devam ettiğini aktaran Gümüşatam, Atatürk’ün alfabe sorununu inkılâpları arasına alarak, 1927 yılından itibaren ciddi bir hazırlık dönemi başlattığını belirtti.

Doç. Dr. Gümüşatam, “Atatürk’ün eğitimle ilgili en önemli hedefi halkımızı cehaletten kurtarmaktı. Atatürk, bunun ilk ve temel koşulunun yeni bir harf sistemine kavuşmak olduğunu biliyordu. Harf devrimini bir eğitim ve kültür devrimi olarak görüyordu” dedi.

Harf devriminin farklı boyutlarına dikkat çeken Gümüşatam, toplumun geniş bir kesiminin hızla okuma yazma öğrenmesini olanaklı kılmanın yanı sıra Harf devriminin Türk dili ve kültürünü Arap kültürünün etkisinden kurtarmayı amaçladığını da sözlerine ekledi.