UKÜlü Akademisyen Doç. Dr. Gümüşatam Türk Dil Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkçe’nin gelişmesi, özleşmesi ve zenginleşmesi yolunda toplumsal bir sorumluluğumuz bulunduğunu açıkladı.

İlk Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül’de Türk Dil Bayramı’nın kabul edildiğini anımsatan Doç. Dr. Gümüşatam, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) “Türk Dili Kurultayı” adı verilen ilk genel kurulunu 26 Eylül 1932 günü Dolmabahçe Sarayı’nda yaptığını aktardı.

Doç. Dr. Gümüşatam, Türkçeyi ulusal dil düzeyine çıkarmak, yazı dili ile halk dili arasındaki ayrılığı gidermek amacıyla düzenlenen söz konusu kurultayın, ulusal bir özellik taşıdığını da sözlerine ekledi.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde dil ve tarih konularına Atatürk’ün önem verdiğini aktaran Gümüşatam, “Öncelikle 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu. Sonrasında ise adı Türk Dil Kurumu’na çevrilecek olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu” dedi.

Gümüşatam, TDK’nın çalışmalarını bizzat takip eden Atatürk’ün, çeşitli konuşmalarında dilin devlet ve toplum hayatındaki önemini vurguladığına dikkat çekerek, Atatürk’ün bizzat Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları inceleyerek, dönemin bilginlerini Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirdiğini açıkladı.

Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk yazılı metinlerinin ilk iki cildinin Atatürk’ün sağlığında yayımlandığını da anımsatan Gümüşatam, 1940’larda yayın hayatına başlayan Divânu Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig gibi yapıtlar üzerinde yine onun sağlığında çalışılmaya başlandığını da kaydetti.

Doç. Dr. Gümüşatam, TDK’nın Türkçenin kolay söylenir, anlaşılır ve zengin anlamlı bir dil olmasını sağlama çabalarına işaret ederek, toplum olarak katkı sağlamamızın önemine dikkat çekti.