UKÜ Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Kuruldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde kurulan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER), 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde faaliyetlerine başlıyor.

Merkez hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, merkezin kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak için kurulduğunu belirterek, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi yönünde araştırmalar yapmak, akademik ve sosyal içerikli çalışmalar düzenlemek, bu konuda yürütülen araştırmaları desteklemek gibi temel misyonları üstleneceğini kaydetti.

UKÜ ve adadaki diğer üniversitelerdeki akademisyenler, çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri arasında başlatılacak ortak çalışmalar çerçevesinde etkinlikler düzenleyeceklerine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Aylanç, çeşitli inceleme olanakları yaratılarak kadın ve kadın sorunları üzerinde birlikte düşünerek çözüm odaklı projeler geliştirmeyi hedeflediklerini de dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmalarını çocuk, sınıf, milliyet, fiziksel engellilik gibi farklı deneyimlerle etkileşim içinde ele alacaklarını aktararak, hedeflere yönelik konferans, sempozyum, panel, seminer, çalıştay ve atölye programları ile hizmet içi eğitimler düzenleyeceklerini açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Aylanç açıklamasının sonunda şunları kaydetti: “Kadınların toplumsal, iktisadi ve siyasal alanda güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması çerçevesinde kadının statüsü ve sorunları ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları hedeflemekteyiz.

Merkezin öncelikli çalışmaları arasında üniversitenin ilgili bölümlerinin işbirliği ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders ve seminerler düzenlemek olduğunu bildiren Aylanç, ayrıca hayata geçirilecek olan bilimsel süreli yayın ve kamusal bültenlerle de alana ve topluma hizmet etmek amacında olduklarını kaydetti.