UKÜ Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yapay zekâ, otonom sistemler, yapay zekâ ve otonom sistem uygulamaları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi  (Artificial Intelligence Application and Research Centre) kuruldu.

Doç. Dr. Erbuğ Çelebi, merkez faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Yapay zekâ ve otonom sistemler konusunda güncel gelişmeleri takip ederek akademik çalışmalar yürütmek, nitelikli bilimsel ve teknolojik araştırmalar planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek” yönünde uğraş verdiklerini aktardı.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle projeler üretmek amacıyla hareket ettiklerini kaydeden Çelebi, öncelik sırasına göre bölgesel, ulusal ve küresel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştirme amacında olduklarını bildirdi.

Doç. Dr. Çelebi merkezin çalışma programı hakkında konuşarak ‘insan hareketlerinden kişi kimliği belirleyen yapa zekâ sistemi, öğrencilerin derse olan ilgisinden başarı derecesini belirleyen yapa zekâ sistemi, el yazısından duygusal analiz yapan yapay zekâ sistemi, psikolojik niteliklerden, eğitimde başarılı olabilecekleri alanları belirleyen yapay zekâ sistemi, yapay zekâ ile otonom araç sürüşü, yollardaki tehlikeli noktaları belirleyen yapay zekâ sistemi, yüz ifadesinden duygusal durumu belirleyen yapay zekâ sistemi, hedef noktaya erişim için robot kolunu yöneten sistem, yazıdan yazar tespiti yapan yapay zekâ sistemi’ konularında proje geliştireceklerini açıkladı.

Çelebi, merkez olarak üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmanın yanı sıra endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapacaklarını da ekledi.

Lisans öğrencilerinin yapay zekâ konusunda uygulamalar yapması; gerekli eğitim, danışmalık, çalışma ortamı ile teçhizat sağlayarak ilgili yarışmalara katılabilmesi için organizasyon yapacaklarını açıklayan Çelebi, yapay zekâ konusunda üniversite öncesi öğrencilerin bilincinin artırılması için de çalışma yapmak istediklerine dikkat çekti.