UKÜde İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Kayıtları Başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı YÖDAK ve YÖK onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) doktora programı 2019-2020 Akademik yılı Güz Dönemi  kayıtları başladı.

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan, Kuzey Kıbrıs genelindeki üniversiteler arasında doktora alanında İş Sağlığı ve Güvenliği programında eğitim veren tek üniversitenin UKÜ olduğunu kaydetti. Gökdoğan, İSG doktora programının, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak çalışan güvenliğini, işletme güvenliğini ve üretim güvenliğini sağlayacak, akademik alanda uzman bireyler yetiştirerek, iş sağlığı ve güvenliği literatürüyle sektöre katkı sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Gökdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2018 istatistik sonuçlarına göre dünyada her yıl 337 milyondan fazla iş kazası meydana geldiğini, 160 milyon işçinin ise yaptığı iş nedeniyle hastalandığını ve 2,3 milyon işçide meslek hastalıkları veya iş kazaları sonucunda yaşamını yitirdiğini aktardı. İSG’nin dünya genelinde öneminin artmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Gökdoğan, İSG kültürünün toplumun her kesimine kazandırılmasının önemine de değindi.

Prof. Dr. Feray Gökdoğan, öğrencilere halk sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel bilgileri geliştirerek, bağımsız araştırma yapabilme, iş sağlığı alanına giren olayları, bilimsel bakış açısı ile irdeleyebilme, yorum yapma ve çözümler üreterek yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını koordine etmek, denetlemek ve benzeri aktiviteleri sürdürmek amacıyla alanında uzmanların yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökdoğan, alanında yetişmiş akademik personele ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.

İSG doktora programının bu açığı doldurmak amacıyla tasarlandığını aktaran Gökdoğan, programın sağlık, işletme, mühendislik ve yönetim gibi alanlarda eğitim görmüş kişilere de yönelik olduğunu bildirdi.