Artan Orman Yangınlarının Ekolojik Sistemdeki Etkisi Bilinenin Çok Ötesinde

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şifa Doğan, ülkemizde ve dünya genelinde son günlerde gerçekleşen yangınlar nedeniyle ormanların büyük zarar gördüğünü açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Doğan, ormanların, ağaçlar ile bitkilerin fotosentez olayını gerçekleştirdiği temel bölgeler olduklarına dikkat çekerek, “Atmosferde bulunan sera gazı karbondioksitinin alınıp, organik karbona dönüştürülmesini sağlıyorlar. Neredeyse tüm organizmaların ihtiyacı olduğu oksijenin üretildiği yerlerdirler” ifadesini kullandı.

Ormanların faydalarının sayısız olduğunu söyleyen Doğan, şunları belirtti: Erozyonun önlenmesine, yağmur suyu veya sel akışlarının hızının kontrol altına alınmasına ve suyun doğal olarak temizlenmesine yardımcı olurlar. Ayrıca biyosfer içerisinde yer alan önemli ekosistemlerden biri olup, toprak-su-atmosfer-canlı etkileşiminin sürdürüldüğü yerel ve evrensel önemi olan alanlardır.

Yrd. Doç. Dr. Doğan, ormanların dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte birini kapladığını ve canlılar için önemli ekosistemler olduklarını belirterek, “Meyve, sebze ve ilaç yapımında kullanılan birçok malzeme ormanlardan sağlanıyor ve bu gıdaların temini için yine insanların istihdam edilmesine olanak yaratıyor” şeklinde konuştu.

Ormanlardan sağlanan keresteler sayesinde yakıt, yapı malzemeleri ve kâğıt hammaddesi elde edildiğini de hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Doğan, “Ormanlar ayrıca insanların rekreasyonal ve ruhsal dengelerini bulmalarına da yardımcı oluyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Doğan, bu alanların yangınlar sonucunda zarara uğramasının, bu etkileşimin aksamasına ve dolayısıyla da doğal dengenin bozulmasına neden olacağını dile getirerek, bu nedenlerden dolayı orman yangınları olasılığına karşı ciddi tedbir alınması gerektiğine vurgu yaptı.