UKÜlü Akademisyen Doç. Dr. Erkurt Katı Atık Deponi Alanı Sızıntı Suyundan Biyodizel Üretimi İçin Proje Geliştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Ahmet Erkurt, konvansiyonel atıksu arıtım sistemlerinde arıtılması çok güç olan katı atık deponi alanı sızıntı sularının, alg-bakteri simbiyotik gelişimi için literatürde benzeri olmayan özel tasarlanmış fotobiyoreaktör içerisinde arıtımı ve arıtım sırasında eş zamanlı olarak biyodizel üretimi konusunda bilimsel çalışma başlattı.

Bu çalışma kapsamında literatürde bir örneği bulunmayan basamak içi özel led lambalarla donatılmış pilot ölçekli kaskat tipi 250 L kapasiteli fotobiyoreaktör kullanılarak Güngör katı atık deponi alanı sızıntı suyunun arıtılmasında ortam şartları ile hidrolik ve organik yüklemelerin optimizasyonu araştırılıyor. Doç. Dr. Erkurt, optimizasyon çalışmaları sonucunda en yüksek arıtım veriminin gerçekleştiği kültüvasyon şartların sağlanmasının ardından mikroalg biyo kütlesinden lipid ekstraksiyonu ve biyodizel üretimi yapılacağını da belirtti.

Söz konusu projenin uygulamaya alınması ile hem tehlikeli bir atık olan çöp sızıntı suyunun arıtım probleminin ortadan kalkacağını hem de biyodizel üretimi ile maddi kazanç gerçekleşeceğini açıklayan Doç. Dr. Erkurt, ‘biyodizel kullanımı sonucu oluşan egzoz gazlarının emisyon değerlerinin petrol kaynaklı dizele göre çok daha düşük olduğunu, bu nedenle de hava kalitesinde düzelme meydana geleceğini’ kaydetti. Erkurt, bu işlemin uygulamaya alınması ile ülkede petrole olan bağımlılığın azaltılabileceğinin de altını çizdi.