UKÜ Tıp Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılında Eğitime Başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi, ilk öğrencilerini 2019-2020 Akademik yılı Güz dönemi itibariyle almaya başlıyor. Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, programın eğitim-öğretim dilinin tamamen İngilizce olduğunu belirterek,  hazırlık dışındaki altı yıllık tıp eğitiminin klinik öncesi dönemini oluşturan ilk üç yılında her biri alanında deneyimli öğretim üyelerinden oluşan bir kadro tarafından verileceğini kaydetti.

Mehmetçik, Tıp Eğitimi süresince gerçekleştirilecek uygulamaların üniversite bünyesinde bulunan en son teknoloji ile hazırlanmış laboratuvarlarda, kadavra üzerinde ve insan dokusuna en yakın maketlerle yapılacağını aktararak, programın etkileşimi sağlayan öğrenme yöntemlerinin de dâhil edilmesiyle hazırlandığını açıkladı.

Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, programın 4. ve 5. yıllarında ise klinik eğitimin verileceğini, teorik derslerin yanı sıra stajlarda hasta başı eğitim, klinik vizite, hasta hazırlama, poliklinik vizite, ameliyathanede gözlem, klinikler arası ortak toplantı, seminer ve makale saatlerinin yer alacağını bildirdi.

Programın klinik staj dönemi olan 6. yılında ise hekim adaylarına evrensel düzeyin yanı sıra, ülke koşullarının gerektirdiği tüm bilgi ve becerilerin, koruyucu hekimlik ilkeleriyle birlikte öğretileceğini aktaran Mehmetçik, ayrıca öğrencilerin kendilerinden sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde tüm klinik çalışmalarda aktif rol alacağını da kaydetti. Prof. Dr. Mehmetçik, aday öğrencilerin Tıp doktorluğuna doğru attığı son adımda, beş yıl boyunca öğrendiklerini gözetim altında da uygulama şansı bulacaklarını kaydetti.