UKÜde Akreditasyon Süreçleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Sürekli gelişime önem veren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) akreditasyon çalışmalarına son hızla devam ediyor. UKÜ Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği programlarının akreditasyonu için Temmuz 2019’da Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (EPDAD) başvuruda bulundu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, yapılan başvuruda her üç program için birer öz değerlendirme raporu ve kalite göstergeleri ile ilgili ön değerlendirme dokümanları hazırlandıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, başlatılan akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları aktardı: ‘Fakülte olarak öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanı yetiştirme, öğrencilerin gelişimi ve başarısı, destek ve rehberlik hizmetleri, fakülte-okul işbirliği, öğrenme kaynakları (tesisler, kütüphane ve donanım), yönetim ve kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında çalışmalarımız devam etmektedir.’

Akreditasyon çalışmalarının kalite odaklı bir eğitim-öğretim için kurumların kendilerini değerlendirme ve geliştirmeleri yönünde bir fırsat olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yalın, UKÜ Eğitim Fakültesi olarak kendilerinin bu sürece önem verdiklerini ve söz konusu fırsatı iyi değerlendireceklerinin altını çizdi.

Öz değerlendirme raporları ve diğer dokümanların EPDAD uzmanları tarafından inceleneceğini bildiren Prof. Dr. Yalın, fakülte olarak amaçlarının öğrencilerine en kaliteli eğitim-öğretimi sunmak olduğunu da kaydetti.