UKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü SABAK ile Akreditasyon Sürecinde

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından başlatılan akreditasyon çalışmalarında sona gelindi. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (SABAK) 31 Ocak 2019 tarihinde başvuruda bulunduklarını ve akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme Raporu’nu teslim etme aşamasına geldiklerini açıkladı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak SABAK ile başlatılan akreditasyon sürecini değerli ve önemli bulduklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Dağ, eğitim kalitelerinin SABAK’ın ölçüm ve değerlendirmeleri ile akredite edilmesi yönünde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.  Dağ, “Eğitim kalitemizin belirlenmiş akademik ve alana yönelik hem ulusal hem de uluslararası standartları (akademik kalitenin iyileştirilmesi, saydamlık, verimlilik, etkinlik vb.) karşılamasının SABAK tarafından belgelendirilmesi ile kalitemiz tescillenecektir” şeklinde konuştu.

Değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Dağ; “Eğitim programı, program çıktıları, öğrenciler, öğretim elemanları, stratejik planlama ve hedeflerin ölçümü, alt yapı, yönetim yapısı, sürekli yenileme ve gelişim, kurum desteği, maddi kaynaklar ve disipline özgü ölçütlere ilişkin standartları sağlamak gerekiyor” dedi. Ayhan Dağ, akreditasyon çalışmalarının bölümün eğitiminde hem kalite güvencesini hem de bu kalitenin sürekliliğini sağlaması bakımından sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi de teşvik edeceğine inandığını aktardı. Öz değerlendirme raporunu 31 Temmuz 2019 tarihinde teslim ettiklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Dağ, SABAK değerlendirme heyetinin ise Kasım 2019’da kendilerini ziyaret edeceğini bildirdi.