Doç. Dr. Hasan Oral

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Oral’ın “Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye-Avrupa Birliği)” adlı kitabı yayımlandı.

Yetkin Yayınevi tarafından yayımlanan kitapta, 1985 yılından bu yana uygulanan katma değer vergisinin (KDV) vergi idaresi ve mükellefleri açısından en avantajlı yönü olan indirim mekanizmasının teorik ve uygulama boyutları irdelenmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Hasan Oral, KDV’nin mükellef açısından şelale tipi bir vergiye dönüşmemesi ve vergi idaresine denetim imkânı sağlamasının KDV’nin indirim mekanizması sayesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, “KDV’nin bu özelliği hem Türkiye’de hem de KKTC’de harcama vergisi olarak onun rahatça uygulanabilmesini sağlamıştır” dedi.

Kitabında Türkiye ve KKTC’deki KDV indiriminden kaynaklanan sorunlara da dikkat çeken Oral,  Avrupa Birliği ülkelerindeki yasal düzenleme ve uygulamaların rehberliğinden yararlanmanın hem Türkiye hem de KKTC’ye önemli imkânlar sağlayacağını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Oral kitabında KDV indiriminin teorik çerçevesinin tartışılmasının yanı sıra bazı Avrupa Birliği ülkelerinin mevzuatlarının karşılaştırılmasının yapıldığını da dile getirdi. KDV indirimi ile bazı durumlarda yargısal sorunlar yaşandığını aktaran Oral, kitapta ABAD, AİHM ve Danıştay içtihatları açısından da açıklamalar bulunduğunun altını çizdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde 2017 yılından bu yana vergi hukuku alanında öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Hasan Oral, vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık konularında da avukatlık yapıyor.