UKÜlü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Özdemir Çocuklarda Erken Matematik Becerisi Kazandırma Yöntemleri Hakkında Bilgi Verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, erken matematik becerisi kazandırmak istediğimiz çocukların gelişimsel özelliklerine uygun yöntemler kullanılmasının önemli olduğunu açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, matematiksel kavram gelişiminin henüz bebekken başladığını belirterek, çocukların günlük aktivitelerinde matematik becerilerini kullandıklarını hatırlattı. Bazı ailelerin çocuklarına uygun olmayan yöntemlerle toplama çıkarma öğretmeye çalıştığını aktaran Özdemir, çocuklara okul öncesi dönemde hesap makinesi kullandırmanın doğru bir yöntem olmadığını kaydetti.

Özdemir, çocukları matematik becerilerine hazırlamak için “doğru dil ve materyallerin” kullanılması gerektiğini belirterek, 0 – 1 yaş grubundaki çocukların hangi nesne grubunun daha fazla olduğu ayrımında algısal olarak bulunabildiklerini, 1-2 yaş arasındaki çocukların ise zaman, renk, ağırlık kavramlarına ilişkin deneyimleri bulunduğunu aktardı. Özellikle renk, şekil vb. eşleştirme oyunlarının çocukların ilgisini çektiğini belirten Özdemir, ebeveynlerin bu konuda çocuklarıyla oyunlar oynayabileceklerini de ekledi.

Erken matematik becerisi kazandırmak için birçok yöntem bulunduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Özdemir şöyle devam etti: “Çocuklar geometrik şekillerden daire, üçgen ya da kareyi tanıyabilir ve sayısı en çok 3 olan nesne gruplarını büyükten küçüğe doğru sıralayabilir. 0 -3 yaş arasında söylenen ninni, tekerleme veya şarkılar çocuğun hayal gücünü, analiz yeteneğini, dinleme becerisini ve erken matematatik becerilerinden biri olan örüntü becerisinin gelişimine katkı koyar.”

Özdemir ebeveynlerin 0 – 3 yaş arasındaki çocuklara birer yetişkin gibi davranarak kâğıt kalem etkinlikleri ya da masa başında öğretim gibi etkinliklere başvurmalarının ise yanlış olduğunu kaydederek, çocuklara doğal yaşamın içinden sunulacak yerinde sorular, doğru oyuncaklar ve kaliteli vakit ile matematik becerilerine katkı koyulması tavsiyesinde bulundu.