UKÜlü Akademisyen Doç. Dr. Atan Dünya Nüfus Artışının Yarattığı Sorunlara Dikkat Çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Atan, 10 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, dünyada nüfus artışının devam ettiğine dikkat çekerek, dünya nüfusunun bugün ulaştığı seviyenin sağlık hizmetleri, konut ve iş bulma konusunda birçok sıkıntıyı beraberinde getirmesinin yanı sıra ekolojik kaygıların da kriz derecesine ulaştığını kaydetti.

Dünyada nüfus artış hızının gelişmemiş ülkelerde görece olarak daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Atan, “Gelişmiş ülkelerde ise çok daha az hatta negatif olması, servet birikimi ve paylaşılması açısından da büyük farklılıklar yaratırken beraberinde trajik iç savaşları ve tarihte görülmemiş oranlarda bir göç dalgası yarattı” dedi.

Doç. Dr. Tarık Atan, sorunlara yönelik ilk tepkinin korumacı refleksler olarak ortaya çıktığını aktararak, bunun sorunların çözümüne yönelik olmadığını aynı sorunların büyüyerek geri dönmesine neden olan bir tutum olduğunun altını çizdi.

Küresel olarak ekolojik hassasiyetin önemine vurgu yapan Atan şöyle devam etti: “Tüketim ekonomisinden tamamen çıkış için kararlı bir niyet ve zenginliklerin paylaşılması gerekiyor. Ayrıca gıda, su, eğitim gibi temel ihtiyaçların tüm insanlar için ulaşılabilir hale getirilmesi bir rüya olmaktan çıkartılıp, aktif olarak sürdürülebilen ve tüm paydaşları gerçekleştirilebileceğine inandıran bir yönelim haline gelmelidir.”

Kuzey Kıbrıs özelinde politika yapıcılarının orta ve uzun vadeli yaklaşımlarında ve planlarında çalışmalar yapmaları gerekliliğine dikkat çeken Doç. Dr. Tarık Atan, hem devlet hem de özel sektör kurumlarının yoğun bir işbirliği ile bilinçli tercihler ve hedefler ışığında yaklaşımlarını açıkça ortaya koymalarının önemini vurguladı. Atan, “KKTC’nin tarımda tamamen organik; tüketimde cimri ve ekolojik; üretimde kirleten sanayi değil, bilgi teknolojilerine dayanarak geleceğini oluşturan bir ülke olması mümkündür” şeklinde konuştu.