UKÜ YÖK Onaylı Turizm İşletmeciliği Doktora Programı Yeni Döneme HazırUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Turizm İşletmeciliği Doktora programı Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onayı aldı. Turizm ve Otelcilik alanında akademik personel yetiştirmeyi hedefleyen program, aynı zamanda Turizm İşletmeciliği alanında ihtisaslaşmak, emek yoğun sektör bünyesinde kendini geliştirmek isteyen adayların uzmanlaşarak akademik gelişimleri ile sektöre katkı sağlamayı hedefliyor.

Turizm ve otelcilik alanında yetişmiş akademik personele ihtiyaç duyulduğunu belirten Doç. Dr. Orhan Uludağ, Turizm Yönetimi Doktora Programı’nın bu açığı doldurmak için tasarlandığını aktararak, programın turizm, işletme ve yönetim gibi alanlarda eğitim görmüş öğrencilere yönelik olduğunu bildirdi. Öğrencilerin üniversite genelinde mevcut olan veri tabanlarını eğitim-öğretim ve araştırmaları için kullanabileceklerini de hatırlatan Doç. Dr. Uludağ, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nın öğrencilerin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında uzmanlaşmak isteyenlere uygun bir program olduğunu belirtti. Program eğitim dilinin İngilizce olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Uludağ, programın turizm ve ağırlama sektörüne odaklanmış işletmecilik dersleri içerdiğini açıkladı.

Doç. Dr. Orhan Uludağ, programın en ayırt edici özelliğinin turizmdeki akademik alana etkili bir lider yaratması ve insan ilişkileri gelişmiş donanımlı bireyler yetiştirmesi olduğunu dile getirerek, öğrencilerin programdan mezun olduktan sonra üniversitelerde, eğitim kurumlarında, tekno-kentlerde, uluslararası danışman şirketlerde kariyer yapma imkânı bulabileceklerini kaydetti.

UKÜ Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ,Turizm İşletmeciliği Doktora programının YÖK tarafından onaylanması ile 2019-2020 akademik yılında hem TC hem de KKTC’li adayların başvurusuna açık olduğunu ve öğrenci kabulüne başlanacağını kaydetti.