UKÜde Okul Öncesinde Çevre Eğitimi KonuşulduUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında “Okul Öncesinde Çevre Eğitimi” adlı konferans gerçekleştirildi.

UKÜ Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot yaşamın ilk yıllarını kapsayan okul öncesi dönemde gelişimin oldukça hızlı olduğunu belirterek, çevre ile ilgili eğitimlerin bu dönemlerde çocuklara aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Kaşot, okul öncesi dönemde çocukların çevresini tanıdığını ve koruma duygusunun geliştiğini aktararak, bu dönemde aynı zamanda çocukların sorumluluk duygusunu kazandıklarını da kaydetti. Bu nedenle sadece okul öncesi dönemde öğretmenlerin değil, ailelerin de çok büyük bir rolü olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Kaşot, sıkı bir öğretmen-veli iletişiminin kurulması gerektiğini de belirtti. Kaşot, çocukların bu yaşlarda çok iyi birer gözlemci aynı zamanda da taklitçi olduklarını hatırlatarak “Onların önünde yapacağımız her olumsuz davranışa dikkat etmeliyiz, çünkü ileride onların çevreye karşı duyarlılığını da etkileme ihtimalimiz var” dedi.

Çevre eğitiminin yurt dışındaki ülkelerde okul öncesi dönemlerde başladığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, konferansta dünyadaki okul öncesi çevre eğitimlerinden de örnekler sunarak, genel olarak çocuklarda çevre eğitiminin merak ve duyarlılıkla oluşturulduğunu açıkladı. Kaşot, bu becerilerin esas olarak okul öncesi dönemde kazanıldığını belirterek, bu temeller doğrultusunda gerek öğretmenler gerekse de ailenin yardımıyla çevreci çocuklar yetiştirmenin mümkün olduğunu kaydetti. Öğrencilere dünyanın artık bir yok oluşa doğru gittiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kaşot, küreselleşmenin çevresel so­runları da küreselleştirdiğini bu nedenle tüm bireyler için ortak bir ev niteliği taşıyan dünyayı korumaları tavsiyesinde bulundu.