UKÜde Mühendislik Etiğinin Öncelikleri KonuşulduUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından “Mühendislik Etiği” konulu seminer düzenlendi.

Mühendis adaylarına mesleğin gerektirdiği etik ve ilkeler konusunda bilgi veren UKÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Balkan, genel etiğin mühendislik etiğinden farklı olduğu gibi birbirinden de ayrılamayacağını belirterek, mühendislik etiğinin alandaki prensip ve değerlerden oluştuğunu açıkladı. Etiğin anlamı ve kökeninden de bahseden Balkan, konuşmasında etik ve mesleki ahlak ilişkisine de değindi.

Prof. Balkan, mühendislik etiğinin bir standartlar kümesi olduğunu ifade ederek, bunu davranışların, normların ve değerlerin oluşturduğunu kaydetti. Öğrencilerin etiğin başlıca prensipleri olan dürüstlük, netlik ve güvenilir bir mühendis olma gibi prensiplerle ilerleyebileceklerini aktaran Prof. Balkan, özellikle bir mühendis olarak insan hayatına saygı duymalarını ve elde edilen bilgilerin en iyi ve en faydalı değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mühendislerin yalnızca objektif ve gerçek resmi raporları yayınlamaları gerektiğinin altını çizen Prof.  Balkan, mesleki konularda ise her işveren veya müşteri için güvenilir vekil olarak davranmalarını ve çıkar çatışmalarından kaçınmalarını tavsiye etti.

Prof. Balkan, mühendislerin kaynakları etkin ve verimli kullanmalarının yanı sıra sürdürebilirlik ve çevre  sorunları, sosyal ve kültürel boyutları üzerinde de durmaları gerektiğini aktararak, mühendislerin mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutulmaları gerektiğini de açıkladı.