UKÜde Tarımsal Atıklardan Biyogaz Üretimi İrdelendiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından “Tarımsal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Yasal Düzenlemeler” adlı konferans düzenlendi.

Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Osman Yaldız etkinlikteki konuşmasında biyogaz üretiminin teknik ve ekonomik koşulları hakkında bilgi vererek, bu atıklardan elde edilecek üretim potansiyeli ve yasal düzenlenmelerine değindi. Yaldız, her yıl çöpe atılan milyonlarca ton bitkisel ve hayvansal atığın biyogaz üretiminde değerlendirilmesi halinde hem kent, hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabileceğine dikkat çekerek, aksi takdirde bu atıkların çevre kirliliğine yol açabileceğini kaydetti.

Yaldız, atıkların zamanla bozulduğunu ve daha sonra da yağışlar ve başka yollarla çeşitli gazlar yayarak çevre kirliliği yaratığını belirterek, “Bunun sonucunda yer altı ve yer üstü suları, toprak ve hava kimyasal ya da biyolojik olarak kirleniyor” dedi. Türkiye’de toplanabilir tarımsal ve hayvansal atıklardan biyogaz üretileceğini ve doğalgaz ithalatında yaklaşık %30 bir azalma olacağını aktaran Yaldız, üretilen enerjinin yerli ve yenilenebilir olmasının yanında çevre kirliliğinin de önlenmesi gibi faydalarının bulunduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Yaldız, yaklaşık bir ton organik atığın 50 litre petrole eşdeğer olduğunu belirterek, “Bir bölgeden çıkan 5 milyon civarındaki atık miktarının yaklaşık 3 milyonunun değerlendirilmesi halinde petrol karşılığı 63 bin 500 ton petroldür. Bu atığın toplanabilir miktarını kullandığımızda elde edilebilecek organik gübre miktarı 736 bin ton olacaktır” dedi. Biyoenerjinin güneş enerjisinden daha verimli olduğundan da bahseden Yaldız, çıkan ürünleri ayrıştırılması durumunda tarımda da kullanılabileceğini açıkladı.

UKÜ, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır ise tarımsal atıkların Kıbrıs gibi adalarda önem arz ettiğini belirterek, KKTC’de kırsal bölgelerde bu tarz 4-5 adet fonksiyonel tesisler kurulabileceğini kaydetti. Bu tesislerin bölge halkına iş imkânı sağlaması bakımından da önemli olduğunu aktaran Baktır, bir tesisin maliyetinin 32 milyon € olup, 4 yıl içerisinde kendini amorti edebileceğini belirtti. Prof. Dr. Baktır, mevcut kooperatiflerin işbirliği içerisinde çalışarak, kar edeceklerini ve dış ülkelerden getirecekleri malların yerine kendi ürettiklerini tüketmiş olacaklarını da bildirdi.