UKÜlü Akademisyen Prof. Dr. Kıdak Dünyadaki Hızlı ve Kontrolsüz Nüfus Artışının Çevre Kirliliğini Tetiklediğini KaydettiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rana Kıdak dünyadaki hızlı nüfus artışının, üretim ve tüketimdeki kontrolsüz artışın ve enerji kullanımının artmasının çevre kirliliğini tetikleyen en önemli unsurlardan olduğunu kaydetti.

Kıdak, Sanayi devrimi sonrasında artan üretim ve tüketim ile çevre kirliliğinin günümüzde daha keskin sonuçlar doğurduğunu belirterek, bu nedenle çevre bilincinin artırılması amacıyla 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde toplanan Birleşmiş Milletler’in Çevre Konferansı’nda 5 Haziran tarihini Dünya Çevre Günü olarak kararlaştırıldığını aktardı.

Küreselleşme olgusunun birçok alanda mesafeleri anlamsız kıldığını belirten Prof. Dr. Kıdak, okyanus ötesinde salınan zehirli gazların okyanusları, kıtaları aşabildiğini ve tüm dünyaya yayıldığını açıkladı. Kıdak, çevre sorunlarının bu sebepten küresel bir boyut kazandığını kaydederek, dünya üzerinde yaşayan her insanı ilgilendiren bir konu olduğunu açıkladı. Dünyadaki hızlı ve kontrolsüz nüfus artışının çevre kirliliğini tetiklediğini vurgulayan Kıdak, bu hızlı artış karşısında doğa zorlanırken, insanların daha çok yiyeceğe, suya ve enerjiye gereksinim duyarak doğanın kendini yenileme gücünü de zayıflattığını kaydetti.

Prof. Dr. Rana Kıdak toprak kirliliğinin, su ve hava kirliliğinin, katı atık sorunlarının, ekilebilir alanların azalmasının, yağmur ormanlarının yok olmasının, asit yağmurlarının, sera etkisinin,  ozon tabakasındaki incelmenin,  ötrofikasyon ve erozyonun dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel çevre sorunlarından en önemlilerinden olduğunu bildirdi.

Çevre kirliliği ile mücadelede “yerinde müdahale” kavramının çok büyük önem arz ettiğinin altını çizen Kıdak, bu mücadelenin yerelden başlaması gerektiğini ve her bir bireyin üzerine düşen sorumluluğun farkına varmasının yararlı olacağını kaydetti. Prof. Dr. Kıdak, bireysel sorumlulukların yanı sıra yönetimsel sorumlulukların da önemsenmesi gerektiğini dile getirerek, “Her türlü ölçekte kirlilikle toplumsal mücadelenin her zaman ön planda olması gerekiyor” dedi.