UKÜnün Ev Sahipliğinde TC-KKTC Hukuku Karşılaştırmalı Öğrenci Semineri DüzenlendiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi ile Özyeğin Üniversitesi (ÖZÜ) Hukuk Fakültesi işbirliğiyle bu yıl beşincisinin düzenlendiği T.C-K.K.T.C Hukuku Karşılaştırmalı Öğrenci Semineri gerçekleştirildi.

Seminerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları kapsamında “Temel Hak ve Hürriyetler” konusu tartışıldı. Etkinlikte her iki üniversitenin öğrencileri, öğretim üyelerinin moderatörlüğünde ‘Hayat ve Vücut Bütünlüğü/Kişi Dokunulmazlığı’, ‘Özel Hayatın Gizliliği/Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği’, ‘Basın Özgürlüğü/Düşünce ve İfade Özgürlüğü’, ‘Seyahat Özgürlüğü/Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü’ ile ‘Sanık Hakları/Konut Dokunulmazlığı’ adlı konular irdelendi.

UKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şölen Külahçı, UKÜ ve ÖZÜ öğrencilerinin dönem içinde gördükleri dersleri pratiğe dökmek amacıyla belirlenen konular kapsamında Türk Hukuku ile KKTC Hukuku’na ilişkin araştırmalar yaptıklarını açıkladı. Külahçı, bu dönem işlenmesine karar verilen Temel Hak ve Hürriyetler konusunun Türkiye boyutunu Türkiye’den gelen öğrencilerin anlattığını, Kıbrıs boyutunu ise UKÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin anlattığını belirtti. Etkinlik kapsamında öğrencilerin hukukçuların bakış açılarının farklılığına dikkat çektiklerini kaydeden Külahçı,  “Bu sayede öğrenciler farklı ülkelerin mahkemelerinin farklı kararlar aldıklarını da öğrendiler” dedi. Külahçı, öğrencilerin etkinlik kapsamında sadece yazılı bir metin veya araştırma yapmadıklarını da dile getirerek, “Burada yüzlerce öğrenci birçok konunun uzmanı olan akademisyen ve hukukçu karşısında kendilerini savunmayı deneyimleme şansı da yakaladılar” şeklinde konuştu.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver ise öğrencilerin etkinlikte bilimsel sunumlar hazırladıklarını belirterek, “Bir akademisyen gibi araştırma yapabilmeyi, muhakeme edebilmeyi, kendi fikirlerini üretebilmeyi ve gerçekleştirebilmeyi uyguladılar” dedi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin mevzuat ve yargı uygulamaları ile uluslararası hukuk açısından da her iki ülkenin hukukunu öznel olarak karşılaştırabilme yetilerini geliştirdiklerine dikkat çeken Ünver,  bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilgilerini pekiştirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Ünver, hukukçular için doğru argümanlarla beslenmiş hukuk sözlerinin kullanımı ve taktiklerinin önemli olduğunu belirterek,  doğru bilgiyi doğru bir yöntemle ifade etmenin önemli olduğunu vurguladı.

UKÜ Hukuk Fakültesi Öğrencisi Seher Solmaz, seminerin kendilerine akademisyen ve hukukçuların karşısında savunma tekniklerini pratik olarak uygulama becerisini kazandırdığını belirterek, farklı anayasa ve yasalara bağlı ülkeden gelen öğrencilerle aralarında bilgi aktarımı olduğunu açıkladı. ÖZÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Ertuğrul Kağan Yıldırım ise Kıbrıs’a öğrenci semineri için geldiğini ve seminer çerçevesinde KKTC ve Türk hukukunu karşılaştırma fırsatı bulduklarını dile getirdi.