UKÜde Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Öğretim Tasarımında Ölçme ve Değerlendirme Semineri DüzenlendiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Akademik ve İdari Personel Geliştirme Merkezi (UKÜ-AİPGM) tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim kapsamında seminer gerçekleştirildi. Seminerde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Yaratan, “Öğretim Tasarımında Ölçme ve Değerlendirme” konusunda bilgi verdi.

Doç. Dr. Yaratan konuşmasında dersin genel amacının, kazanımlarının, öğrenim etkinliklerinin, öğretim stratejilerinin ve değerlendirme prosedürlerinin tutarlı olması gerektiğini belirtti. Öğretim elemanları tarafından hazırlanacak sınavların bu tutarlılık ilkesine bağlı olarak hazırlanmasının önemine değinen Yaratan, bu sayede öğrencilerin mağdur olmalarının engelleneceğini kaydetti.

Öğrenim çıktılarının ders içeriğine göre planlanıp, soruların da buna göre hazırlanmasının, öğrenciye soruları cevaplamada kolaylık sağlayacağını aktaran Yaratan, öğrencilerin bu sayede öğretim elemanının kendilerinden ne istediklerini bileceklerini de dile getirdi.

Doç. Dr. Yaratan, öğretim elemanının ders çıktılarında yer almayan bilgileri sınavda ölçecek sorulardan kaçınarak, öğrenim çıktılarının karmaşıklık düzeyine uygun sorular hazırlamaları gerektiğini de kaydetti.

Birçok soru tekniğinin bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yaratan, uzun cevaplı, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, doldurmalı, doğru-yanlış ve eşleştirme türünde sorular bulunduğuna dikkat çekerek, öğrenim çıktılarında belirtilen kazanımları ölçecek en uygun soru türünü seçmek gerektiğini de ifade etti. Uzun cevaplı soruların öğrencilerin cevaplarını düzenlemelerini gerektirdiği için uygulama, analiz etme, değerlendirme ve yaratma düzeylerinde önemli olduğunu vurgulayan Yaratan, öğrenim çıktılarını ölçmek için her sınav içerisinde bu tür sorulara mutlaka yer verilmesi gerektiğini de ekledi.

UKÜ-AİPGM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer ise merkez olarak düzenledikleri eğitim programları çerçevesinde hem akademik hem de idari personelin sürekli gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini bildirerek, bu tür mesleki gelişim eğitimlerinin ileriki dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.