UKÜ Hukuk Fakültesi Öğrencileri Taşınır Mülkiyetin Devrinde Sebebe Bağlılık Sorununu İrdelediUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü tarafından Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku dersi kapsamında “Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık Sorunu” konulu münazara gerçekleştirildi.

İki grupta gerçekleştirilen münazaranın ilk grubunda, Gizem Aslan, “Taşınır mülkiyetinin devrinde soyutluk görüşünün tarihi süreci, yararları ve sebep olgusu”, Mert Kara, “Taşınır mülkiyetinin devrinde soyutluk görüşünün gerçekleri: ispat kolaylığı, devralanın himayesi” ve Gözde Öz, “Taşınır mülkiyetinin devrinde sebebe bağlılık sorununun Türk Hukukundaki etkileri: Sebepsiz zenginleşme davası, kıyas yoluyla uygulama” konusunu incelerken, oturum başkanlığını ise bölüm öğrencilerinden Turgay Karaca üstlendi.

İkinci grupta Onur Yağışan, “Sebebe bağlılığın tarihçesi, iyi niyetin korunması, ispatı güçleştirme” ve Dilbeste Tomur, “Sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulama alanı, istihkak davası, zilyetliğin devrinde sebebe bağlılık” ile ilgili değerlendirme yaptı. Ahmet Güren ise “Sebebe bağlılık ilkesinin soyutluk ilkesine göre olumlu yanları”nı ele alarak, neden-sebep bağlılığının kabul edilmesi gerektiğine yönelik örnekler sundu.

UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve ders sorumlusu Prof. Dr. Çağlar Özel, münazaranın teorik bilgilerin uygulama esnasında nasıl olacağını görmeleri ve değerlendirmeleri amacıyla organize edildiğini kaydetti.

Münazarada bir grubun soyutluk, diğer grubun ise sebebe bağlılık prensibinin savunmasını yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Çağlar, etkinlikte öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgileri nasıl uygulamaları gerektiğini ve uygulamadaki anlayışlarını da değerlendirerek görüşlerini ortaya koyduklarını açıkladı.

Prof. Dr. Özel, öğrencilerin hukuk dünyasında uzun süredir tartışılan taşınmaz mülkiyetinin naklinde sebebe bağlılık ya da soyut kuralının uygulanmasından bahsederek, bunları kendi bilgileri doğrultusunda aktardıklarını da sözlerine ekledi.