Beyaz Önlük Töreni yapıldı 2019
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel “Beyaz Önlük Giyme Töreni” gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans programından 275, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu’ndan ise 255 olmak üzere toplam 530 genç sağlık adayları beyaz önlük giyerek, mesleğe ilk adımlarını attı.

KKTC Meclisi Eski Başkanı Sibel Siber törende yaptığı konuşmada sağlığın yitirildiği zaman önemi anlaşılan kutsal bir durum olduğunu aktararak, sağlık bilimleri öğrencilerinin bu özel günde değerli bir mesleğe adım atıklarını kaydetti. Gelişen teknolojiyle birlikte etik değerlerin gündeme geldiğine dikkat çeken Siber, hastanın mahremiyetini sağlık personeliyle paylaştığını, bu yüzden de hastanın iyi olmasının temelinde güven duygusunun yattığını belirtti.Beyaz Önlük Töreni 2019

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, öğrencilerin fedakârlık, hoşgörü, olağanüstü çalışma azmi ve kararlılığı gerektiren bir alana mensup olmanın başlangıç aşamasında olduklarını hatırlatarak, UKÜ’de verilen eğitimin onları kariyerlerine en iyi şekilde hazırlayacağına inanç belirtti. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nin yanı sıra 12 fakülte, 8 yüksekokulda 180’e ulaşan ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora programında eğitim verildiğini bildiren Prof. Dr. Nadiri, yapılan iş birlikleri kapsamında sağlık alanında yeni programların açılacağı bilgisini de verdi.

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan, bireyin ve toplumun sağlığını koruyacak, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde tedavi sağlayacak, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile insanların iyilik halini sağlayacak, sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Zehra Demir, beyaz önlük giymenin, mesleki kimlik vermekle birlikte, hastayı anlama, hastaya ve hastalığına saygılı olma, kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde ayrım gözetmeksizin hastaları koruma gibi önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti. Aldıkları eğitim doğrultusunda beyaz önlüğün sorumluluğunu taşıyacaklarını belirten Demir, bu süreçte mesleğe hazırlanırken ders hocalarına güvendiklerini ve onları rol model aldıklarını kaydetti.