UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi AçıldıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) sağlık sektörüne profesyoneller yetiştirerek, sağlık alanındaki ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanan UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni öğrenci kabulüne başlıyor.

UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Zühtü Haluk Keskin, fakültenin amacının öncelikli olarak toplumun ve öğrencilerin ağız diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunarak, bilimsel araştırma ve geliştirme çalıştırmalarını hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde, öğrencilerin 3. 4. ve 5. eğitim yıllarında üniversite bünyesinde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uygulamalı olarak klinik eğitimi alacaklarını aktaran Zühtü Haluk Keskin, programın eğitim dilinin Türkçe ve İngilizce olacağını da belirtti.

Prof. Dr. Keskin, sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal, uluslararası kurumlarla işbirliği yapılarak, bu alandaki verimliliğin artırıldığını açıkladı.

Çağın gereklilikleri doğrultusunda hasta haklarına saygılı, ihtiyaç ve beklentilere uygun eğitim verildiğini aktaran Keskin, ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlayarak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkelerine bağlı toplum ağız diş sağlığını üst seviyeye getirmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Öğrencilerin bilimsel araştırma ve uygulamaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli koşulları hazırlayarak, akademik desteği verdiklerini kaydeden Keskin, UKÜ olarak ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirerek, sağlık politikalarına katkıda bulunma amacı taşıdıklarını da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Keskin, UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde konvansiyonel diş hekimliği eğitiminin yanı sıra dijital diş hekimliği eğitiminin de verileceğini, öğrencilerin çağdaş ve modern diş hekimleri olarak hayata atılmalarını sağlama gayesinde olduklarını da kaydetti.