UKÜlü Akademisyen Doç. Dr. Khaddar Lund Üniversitesi'nde Davetli Konuşmacı Olarak Yer AldıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) İktisadî ve İdarî Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mohamed Moncef Khaddar, İsveç’te bulunan Lund Üniversitesi’nde düzenlenen “Yeni Otoriteryanizmde Yenilikler” başlıklı çalıştaya davetli konuşmacı olarak katıldı.

İsveç Beşeri ve Sosyal Bilimler Vakfı tarafından finanse edilen söz konusu çalıştayda (yeni) – ataerkillik, otokrasi, totaliterlik, melez rejimler, mutlakiyetçilik, monokratik gibi alternatif terimlerin analitik ve ampirik değerleri incelendi.

Doç. Dr. Mohamed Moncef Khaddar, “Yeni ve Eski Otoriteryanizm”in bir biçimden diğerine geçişin bağlamı ve stratejisini araştırdığını belirterek, bu konuda Tunus’un bir örnek olabileceğini açıkladı. “Oligarşik Yönetim Biçiminin İkili Demokratik / Otoriter Yönetimin Ötesine Geçmesi” başlıklı sunumunda, Khaddar, “sömürgecilik sonrası otoriteryanizm” ile doğrudan ilgili olan ana meselelerini anlattığını açıkladı.

Lund Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştaya İngiltere, ABD, Kanada, Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa ülkeleri, Avrupa-Asya, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, İsveç ve Danimarka’da bulunan üniversitelerden 22 katılımcı yer alarak, çalışmalarını sundular. Çalıştay, katılımcıların sunumlarının ardından tartışma oturumu ile devam etti.