UKÜde Çevresel Etki Değerlendirmesinin Önemine Dikkat ÇekildiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Çevre Araştırmaları Merkezi tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesinin Amacı ve Kapsamı” adlı seminer düzenlendi.

ENGO Mühendislik Çevre Yüksek Mühendisi Cemaliye Özverel etkinlikte yaptığı konuşmada, Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin çevre üzerindeki önemli etkilerinin incelenip, belirlendiği bir süreç olduğunu aktardı. Özverel, bu süreçte projenin beraberinde getirdiği gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerini, sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de araştırıp, analiz ederek, raporladıklarını açıkladı.

Çevresel etkilerin doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz olabileceğini aktaran Cemaliye Özverel, bu etkilerin kısa, orta ve uzun vadede ortaya çıkabileceğini de dile getirdi.

Özverel, ÇED sürecinin pek çok aşamadan oluştuğunu anımsatarak, bu sürecin en önemli özelliklerinden birisinin ilgili taraflar ile halkın görüşlerinin ve kaygılarının dikkate alınabilmesi için sürece katılım sağlanması (Halkın Katılım Toplantısı) olduğunu kaydetti.

Teknik değerlendirmelerin sonucunda ÇED raporunun hazırlandığını ifade eden Özverel, ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmadan, çevre değerlerinin ekonomik politikalar karşısında korunmasının amaçlandığını belirtti. Özverel ayrıca bu değerlendirmelerin, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği tüm olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağladığını da açıkladı.

Özverel, ÇED raporunun temel görevine dikkat çekerek, ilgili karar vericilerin birden fazla faktörü göz önüne alarak, daha bütünsel ve sağlıklı karar vermelerine olanak sağlamak amacıyla yapıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanan çevresel etki değerlendirmesinin dünyada ilk kez ABD’de Ulusal Çevre Politikası Yasası (NEPA) kapsamında uygulandığını belirten Çevre Yüksek Mühendisi Cemaliye Özverel, çevresel etki değerlendirmesinin farklı meslek gruplarından bilim insanları ve uzmanlar tarafından bilimsel ve teknik yönlerden geliştirilip, uygulandığını da açıkladı.