UKÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Kabulüne BaşlıyorUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi, ilk öğrencilerini 2019-2020 Akademik yılı Güz dönemi itibariyle almaya başlıyor. Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı programın, eğitim dili İngilizce olacak.

UKÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, programın eğitim-öğretim dilinin tamamen İngilizce olduğunu belirterek,  hazırlık dışındaki altı yıllık tıp eğitiminin klinik öncesi dönemini oluşturan ilk üç yılında dinamik ve her biri alanında deneyimli, seçkin öğretim üyelerinden oluşan bir kadro tarafından verileceğini kaydetti. UKÜ’nün alanında uzman kadrosu ile klinik öncesi teorik bilgileri oluşturan temel eğitim verileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmetçik, eğitimin temel bilimlerle klinik birimlerin entegre edilmiş şekliyle öğrenci merkezli olarak yürütüleceğini de açıkladı.

Mehmetçik, Tıp Eğitimi süresince gerçekleştirilecek uygulamaların üniversite bünyesinde bulunan en son teknoloji ile hazırlanmış laboratuvarlarda, kadavra üzerinde ve insan dokusuna en yakın maketlerle yapılacağını aktararak, programın etkileşimi sağlayan öğrenme yöntemlerinin de dâhil edilmesiyle hazırlandığını açıkladı.

Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, programın 4. ve 5. yıllarında ise klinik eğitimin verileceğini, teorik derslerin yanı sıra stajlarda hasta başı eğitim, klinik vizite, hasta hazırlama, poliklinik vizite, ameliyathanede gözlem, klinikler arası ortak toplantı, seminer ve makale saatlerinin yer alacağını bildirdi.

Programın klinik staj dönemi olan 6. yılında ise hekim adaylarına evrensel düzeyin yanı sıra, ülke koşullarının gerektirdiği tüm bilgi ve becerilerin, koruyucu hekimlik ilkeleriyle birlikte öğretileceğini aktaran Mehmetçik, ayrıca öğrencilerin kendilerinden sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde tüm klinik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk alacağına da dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmetçik, aday öğrencilerin Tıp doktorluğuna doğru attığı son adımda, beş yıl boyunca öğrendiklerini gözetim altında da uygulama şansı bulacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, öğrencilerin uygulamalı klinik eğitimlerinin bir kısmını Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile anlaşmalı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve tüm KKTC devlet hastanelerinde, Kolan British Hospital’da ve Türkiye’deki bazı hastanelerde gerçekleştireceklerini de açıkladı. Hastanelerdeki klinik eğitimler sırasında, öğrencilere UKÜ Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan öğretim üyelerinin rehberlik edeceklerine de değinen Mehmetçik, UKÜ Tıp Fakültesi’nden mezun olacak öğrencilerin tüm dünyada pratisyen hekimlik veya uzmanlık eğitimini tamamlayarak, uzman hekimlik yapabileceklerini, yüksek lisans ve doktora programlarına da katılarak, akademik yaşamlarına devam edebileceklerini açıkladı.