UKÜde Tapu ve Tapulama Hukukunda Güncel Gelişmeler KonuşulduUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi ile Hukuk Kulübü tarafından “Tapu ve Tapulama Hukuku’nda Güncel Gelişmeler” adlı konferans düzenlendi.

Türkiye, Şanlıurfa Tapu Müdürü Dr.Haluk Saruhan, tapu hukukunda son on yılda karşılaşılan güncel gelişmeleri ve sorunları anlatarak, yasalar ve tapu sicili hakkında öğrencilere bilgi verdi. Tapunun bir arazi ya da taşınmaz malın sahipliğini gösteren resmi bir belge olduğunu açıklayan Saruhan, tapulamanın ise taşınmazlar üzerinde sahip olunan bazı hakların tapu kütüğüne, yani devlet makamınca kayıt altına alınma işlemi olduğunu belirtti.Tapu ve Kadastronun hukuk uygulamasında çok özel bir yeri olduğuna değinen Dr. Saruhan kendisinin de hukukçu ve hukuk doktoru olarak tapu ve kadastocuların hukukçular arasından seçilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu  vurguladı.

Tapulamanın, tarım arazilerinden alınan vergilerin eşit ve adil bir şekilde alınabilmesini de sağlayan bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Saruhan, daha sonra özel mülkiyet kavramının gelişmesi ile birlikte sınırların belirlenmesi ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi için kullanılmaya başlandığını aktardı.

Haluk Saruhan, öğrencilere kat mülkiyeti kütüğü, hakların sırasını belirleyen yevmiye defteri, tapu envanter defteri, ipotek ve borç senedi hakkında da konuşarak, uygulanacak faiz miktarını belirleyen irat senedinin ise Türkiye’de uygulanmadığını belirtti.

Hak sahibine o taşınmaz üzerinde kullanma, yararlanma yetkisi sağlayan ve bir hak türü olan İrtifak hakkı konusuna da değinen Saruhan, tebligat türleri hakkında da bilgi vererek, isim tahsislerinde yapılabilecek sahtecilikler üzerine dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Haluk Saruhan, ekonominin sadece taşınmaz üzerinde değerlendirildiği bir ortamda, tapu ve kadastronun mülkiyetin hem yöneticileri hem de güvencesini sağlayan bekçileri konumunda olduğunu belirterek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tapu işlemlerini düzenli bir şekilde kayıt altına almasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Öğrencilere teori ile pratik arasında çok büyük bir fark olduğunu da hatırlatan Saruhan, teorik bilgileri pratiğe dökmeleri gerektiğini de kaydetti.