UKÜde 4. Öğrenci Akademik Gelişim Çalıştayı GerçekleştirildiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen 4. Öğrenci Akademik Gelişim Çalıştayı, “Eski Türk Edebiyatı” ve “Dil” araştırmalarını kapsayan iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, “Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarının Üç Büyük Çınarı” ve “Anadolu Ağız Araştırmalarının Üç Büyük Temsilcisi” başlıkları kapsamında tespit ettikleri genel değerlendirmeleri öğrenci ve akademisyenlerle paylaştılar.

Öğretim Görevlisi Dr. Gülden Sarı Kanlıay, koordinatörlüğünde gerçekleşen birinci oturumda bölüm öğrencilerinden Emine Koca, oturum başkanlığı yaptı. Eski Türk Edebiyatı araştırmalarında birçok ilke imza atan Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan ve Prof. Dr. Haluk İpekten’in yaptığı çalışmaların ele alındığı oturumda, Fadime Çetin, Adem Çelen ve Muhammed Tevfik Bircan değerlendirmelerini sundu.

İkinci oturumda ise Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam’ın danışmanlığını yürüttüğü oturumda “Anadolu Ağız Araştırmalarının Üç Büyük Temsilcisi”  başlığıyla ağız araştırmalarının başlangıç ve gelişim süreci üzerinde duruldu. Moderatörlüğünü Mustafa Furkan Çelik’in yaptığı ikinci oturumda konuşmacı olan Ali Işık, Güler Beyza Yonucu, Orçun Onaral, alanlarında emek vermiş Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz ve Prof. Dr. Leyla Karahan’ın araştırmaları hakkındaki tespitlerini irdelediler.

Etkinlikte konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ, Türkoloji’nin temel kaynaklarının ortaya konulduğunu dile getirerek, öğrencilerin uygulamaya yönelik ders dışı akademik çalışmalarda kendi birikimlerini sunduklarını kaydetti. Prof. Dr. Karadağ, etkinliğin alınan olumlu dönütlerle birlikte öğrencilerin kişisel gelişimlerine faydalı olduğunu aktararak, bu tür çalışmalara öğrencilerle iş birliği içerisinde devam edileceğini de kaydetti.