UKÜde Akademisyenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri DüzenlendiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Akademik ve İdari Personel Geliştirme Merkezi (UKÜ-AİPGM) tarafından akademik personele yönelik kuramsal bilgi birikimlerine katkı sağlamak ve uygulama becerilerini geliştirmek için “Nitel Araştırma Yöntemleri” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

UKÜ-AİPGM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer, üniversitedeki akademisyenlerin var olan bilgilerini güncellemek amacıyla UKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Silman tarafından “Nitel Araştırma Yöntemleri” konusunda seminer düzenlediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Fatoş Silman seminerde, nitel araştırmada gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri hakkında bilgi verilerek, bu araştırma yönteminde algıların ve olayların doğal ortamda bütüncül bir biçimde ortaya konulduğunu kaydetti.

Nitel araştırmanın kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışa sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Silman, sosyal olguları, bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırarak, anlamayı temel alan bir yaklaşım olduğunu da açıkladı. Silman, nitel araştırmanın yedi temel özelliğine dikkat çekerek, bunların doğal ortama duyarlılık, araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül yaklaşım, algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik ve tümevarımcı analiz olduğunu belirtti.

Kullanılan veri toplama araçlarının ya da analiz biçimlerinin araştırmacının kendi bakış açısını da yansıttığını kaydeden Silman, nitel araştırmada tam olarak nesnelliğin yansıtılamadığını ancak bazı güvenirlik ve geçerlik çalışmalarıyla bu durumun büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini aktardı.

Silman, ayrıca nitel araştırmanın temel aşamalarına değinerek, ilk bölümde araştırma probleminin belirlenmesi, kuramsal/kavramsal çerçevenin oluşturulması, araştırma sorusunun yazılması, araştırma alanının, araştırmacı rolünün belirlenmesi olduğunu kaydetti. İkinci kısımda ise veri toplama araçlarının geliştirildiğini bildiren Prof. Dr. Silman, veri toplama (görüşme, gözlem ve dokümanlar), veri analizi, bulguların betimlemesi ve yorumlanması, sonuçların sınırlandırılması ve analitik genellemelere ulaşılmasının önemine değindi.

UKÜ-AİPGM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer, bu tür mesleki gelişim etkinliklerinin ileriki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.